Länkstig

Iril Hove Ullestad

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
E426
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Iril Hove Ullestad

Avhandlingsprojekt

Mitt projekt har arbetstiteln ”After the Apocalypse: The Construction of Dystopia as Space and Idea”. I min forskning fokuserar jag på ny litteratur i genren dystopi/antiutopi. Detta är en mycket populär genre i Ryssland. Det som intresserar mig mest i denna litteratur är hur idéer som är djupt rotade i rysk filosofisk historia nu verkar komma tillbaka med förnyad kraft. Framför allt gäller detta idén om odödlighet, som har varit central i Ryssland under hela förra århundradet.

Som teoretisk bakgrund för mitt projekt använder jag Rysk kosmism, en radikal filosofisk riktning från början av förra århundradet. Kosmismen förespråkade evigt liv, återuppväckelse av de döda och kolonisering av andra planeter. Kosmismen har haft stor påverkan på ryskt intellektuellt liv och det är min åsikt att den också påverkar dagens dystopiska litteratur.