Göteborgs universitet

Ämnen och kurser

Vi erbjuder utbildningar inom språkämnen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom har vi praktikkurser och språkövergripande kurser. Hos oss kan du läsa afrikanska språk (inklusive somaliska och swahili), antik grekiska, arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, slaviska språk (inklusive ryska, ukrainska och slaviska medeltidsstudier), spanska och tyska.

Du som är intresserad av språk och litteratur kan välja att lära dig ett nytt språk från grunden eller fortsätta dina studier från gymnasiet. Alla våra språk (utom engelska) kan du börja läsa utan förkunskapskrav. Har du redan läst franska 3, spanska 3 eller tyska 3 i skolan kan du påbörja grundkursen i franska, spanska eller tyska direkt.

Vi erbjuder utbildningar inom språkämnen på tre olika nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan välja att läsa våra ämnen inom något av våra program eller som fristående kurs. Det gäller även våra ämnesövergripande kurser.

Kurserna på grundnivån omfattar bland annat språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap, samt kultur- och områdesstudier. På de högre nivåerna blir innehållet stegvis mer fördjupat och specialiserat.

Har du en examen i språk är du ovanligt väl rustad för arbetslivet, oavsett vilket yrke du väljer. Du får kunskaper och färdigheter som är nödvändiga och användbara i väldigt många olika yrken: journalist, redaktör, informatör, guide, översättare… och i många olika branscher: turism, förlag, kommunikation, utbildning och så vidare. Du kommer också att lära dig så mycket mer än ett språk: Du får kunskap om en annan kultur, du tränas i att analysera och problematisera, du övar på att granska och värdera information.

För att pröva på hur språk kan användas i arbetslivet rekommenderar vi varmt att du väljer en praktikkurs inom de valfria kurser du kan ha med i en examen. Då får du möjlighet att studera språkens roll och betydelse på en arbetsplats och tillämpa dina språkkunskaper i en arbetssituation.
Kontakta gärna våra studievägledare om du undrar över något!

Våra ämnen