Länkstig

Ukrainsk-svensk-georgisk onlineordbok

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att skapa moderna online-ordböcker med öppen tillgång som kan underlätta kontakten mellan talare av georgiska, svenska och ukrainska.

De planerade ordböckerna skulle vara de första i sitt slag. Idag finns inga professionellt framtagna ordböcker. De få ordlistor som finns bevarade är mycket begränsade i kvantitativa termer, och är dessutom föråldrade.

Projektet är utformat för att skapa en medelstor (cirka 50 000 poster), öppen onlineordbok över samtida ukrainska och svenska. En sådan ordbok kommer att vara användbar för en bred publik, allt från statliga myndigheter i de berörda länderna, akademi, icke-statliga organisationer och allmänheten.

Utifrån den svensk-ukrainska/ukrainska-svenska ordboken, som är ett pilotprojekt, kan framtida ordböcker skapas mellan georgiska och de andra språken. Valet att först ta fram de svenska och ukrainska ordböckerna bygger på en önskan att slippa göra allt arbete två gånger, vilket skulle vara fallet om alla ordböcker skulle sammanställas samtidigt. Med tanke på den allmänna karaktären hos de planerade ordböckerna kommer deras sammansättning att baseras på ordfrekvenser på de berörda språken. Dessutom kommer relevant terminologi från ett antal områden att inkluderas (utbildning, miljöskydd, genusvetenskap, regering, juridik, medicin etc.).

Projektgruppen består av specialister inom relevanta akademiska områden: ukrainska språket, svenska språket, lexikalisk semantik, översättning mm.