Bild
Kollage av tidningsartiklar samt ryska omslag av svenska barnböcker och romaner
Länkstig

Vad är "svenskt" i svensk litteratur? Utgivning, marknadsföring och reception av svensk litteratur i Ryssland

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3150000 SEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Trots dagens något frostiga relation mellan Ryssland och Europa, verkar ryssar i allmänhet ha höga tankar om Sverige. Två aktuella undersökningar genomförda av det ryska statistiska Levadainstitutet visar dessutom att den svenska litteraturen spelar stor roll för ryssens uppfattning av Sverige. Därför är det både intressant och relevant att studera både vilken svensk skönlitteratur som ges ut i Ryssland och hur denna litteratur tas emot. Under projektets första del kommer bibliografisk information om utgivningen av översatt svensk litteratur i Ryssland 1946–2020 att sammanställas. Databasen som genereras kommer att göra det möjligt att dels dra slutsatser gällande publikationsmönster och trender, dels skapa en utgångspunkt för projektets nästa del som fokuserar på befintliga Sverigebilder i den ryska receptionen av svensk litteratur.