Länkstig

”Arabiska som modersmål” i svenska skolor –hur tolkas det av lärarna och vad anger läroplanen?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Doktorandprojekt inom CULs forskarskola:
Min forskning fokuserar på ämnet arabiska som modersmål i svenska skolor. Av speciellt intresse är vilken/vilka arabiska varieteter som lärare använder och undervisar. Vidare jämför jag detta med hur kursplanen i ämnet ger anvisningar för undervisningen och vilka varieteter av språket som avses.