Göteborgs universitet
Länkstig

Språkinlärning och språkundervisning

Forskningsområdet rör forskning om språkinlärning och språkundervisning i ett brett perspektiv. I vårt område forskar vi om inlärning och undervisning i ett flertal språk i en nationell och internationell kontext, till exempel tyska, franska, arabiska, spanska och engelska.

Två forskare
Christina Lindqvist och Monika Mondor är ansvariga för forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning.
Foto: Janna Roosch

Vår forskning berör till exempel

  • tredjespråksinlärning och flerspråkighet,
  • ordinlärning och vokabulärundervisning,
  • modersmålsundervisning,
  • skrivutveckling och skrivundervisning,
  • språklig interaktion i chattar,
  • samband mellan förkunskaper och studieresultat,
  • kognitiva aspekter vid grammatikinlärning,
  • litteratur i språkundervisning.

Forskare inom området är involverade i olika internationella projekt och nätverk, bland andra:

Nordplusprojekt: Mangfold i lærebøker i språkfagene (Norge, Sverige, Island)

Erasmus+-projekt: E-LearnScene: Utveckling och undersökning av lärandescenarier i tyskundervisningen (Sverige, Belgien, Italien, Polen)

Nordplusnätverk: Languages in the multilingual classroom (Norge, Island, Grönland, Sverige) – avslutat

Flera doktorander är verksamma inom området Språkinlärning och språkundervisning och presenterar regelbundet sina projekt.

 

 

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning.