Göteborgs universitet
Länkstig

Språkinlärning och språkundervisning

Forskningsområdet rör forskning om språkinlärning och språkdidaktik i ett vitt perspektiv. På seminarierna diskuteras aktuell forskning inom dessa områden.

Frågor som diskuteras är till exempel vad det innebär att lära sig ytterligare ett språk som två- eller flerspråkig individ; det flerspråkiga och mångkulturella klassrummet; motivation vid inlärning av ett nytt språk; digitaliseringens roll för språkinlärning och språkundervisning; samt språkinlärningsforskningens implikationer för språkundervisning.

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning.

Vårterminen 2022

Höstterminen 2022

Lokal: Zoom
Kontakta christina.lindqvist@sprak.gu.se för länk

Höstterminen 2021

Vårterminen 2021

Lokal: Zoom
Kontakta christina.lindqvist@sprak.gu.se för länk

Höstterminen 2020

Vårterminen 2020

  • 3 mars kl 13:00-15:00, F412
    Evelina Johansson, doktorand i engelska, halvtidsseminarium
     
  • 14 april kl 15:00-17:00 - INSTÄLLT
    Maria Hellerstedt, Université de Lille
    De svenska positionsverben och deras inlärning och undervisning