Göteborgs universitet
Länkstig

Språkinlärning och språkundervisning

Forskningsområdet rör forskning om språkinlärning och språkundervisning i ett brett perspektiv. I vårt område forskar vi om inlärning och undervisning i ett flertal språk i en nationell och internationell kontext, till exempel tyska, franska, arabiska, spanska och engelska.

Vår forskning gäller till exempel

  • tredjespråksinlärning och flerspråkighet,
  • ordinlärning och vokabulärundervisning,
  • modersmålsundervisning,
  • skrivutveckling och skrivundervisning,
  • språklig interaktion i chattar,
  • samband mellan förkunskaper och studieresultat,
  • kognitiva aspekter vid grammatikinlärning,
  • litteratur i språkundervisning.

Forskare inom området är involverade i olika internationella projekt och nätverk, bland andra

Erasmus+-projekt: E-LearnScene: Utveckling och undersökning av lärandescenarier i tyskundervisningen (Sverige, Belgien, Italien, Polen)

Nordplusnätverk: Languages in the multilingual classroom (Norge, Island, Grönland, Sverige)

 

Flera doktorander är verksamma inom området Språkinlärning och språkundervisning och presenterar regelbundet sina projekt.

 

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning.