Göteborgs universitet
Navigate to video: Om kursen Språk i praktiken
Video (2:02)
Om kursen Språk i praktiken
Bild

Praktik

Har du studerat språk och vill tillämpa dina kunskaper och färdigheter i ett yrkesmässigt sammanhang? Då kan våra praktikkurser vara något för dig. På Institutionen för språk och litteraturer finns flera olika praktikkurser som kan ingå i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Du kan också välja att göra praktiken utomlands.

Syftet med praktikkurserna är att ge dig möjlighet att tillämpa dina språkkunskaper i en arbetssituation, liksom att identifiera möjliga framtida karriärvägar i Sverige eller utomlands. Kurserna omfattar dessutom seminarier där du får tillfälle att diskutera din praktik, liksom inlämning av en avslutande praktikrapport. På så sätt stimulerar praktikkursen även till reflektion kring din framtida yrkesroll.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som är relevant för din utbildning, antingen i Sverige eller utomlands. Exempel på språkrelaterade praktikplatser kan vara en översättarbyrå, ambassad, internationellt företag, kulturinstitution eller turistbyrå.

För att antas till kurserna ska du uppfylla förkunskapskraven för respektive kurs. Dessutom ska ett praktikavtal upprättas mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som överensstämmer med kursens innehåll. Det går bra att söka praktikkursen innan du har ett påskrivet praktikavtal. Du kommer då att bli antagen med reservation. Du skickar sedan ditt praktikavtal till kursansvarig så fort det är klart, men senast straxt innan kursstart. Du kan bli registrerad på kusen först när kursansvarig godkänt det. Se till att ha god framförhållning eftersom det kan ta tid att hitta en praktikplats och att lösa allt praktiskt kring din praktik.

Praktik utomlands

Du kan självklart välja en praktikplats utomlands inom ramen för Språk i praktiken.

Erasmus praktikstipendium

Erasmus+ erbjuder stipendier för studenter på Göteborgs universitet som är på praktik inom Europa längre än två månader.
Läs mer här på Studentportalen.

Mer information

Mer information, kursplan och  litteraturlista hittar du på kursöversikten i Canvas. Sök på kurskoden i sökfältet på den här sidan och klicka sedan på "Kursöversikt".

Studenter berättar

Navigate to video: Jessica om språk i praktiken
Video (5:49)
Jessica om språk i praktiken
Navigate to video: Thomas och Tuomas om Språk i praktiken
Video (2:06)
Thomas och Tuomas om Språk i praktiken
Navigate to video: Lisa om Språk i praktiken
Video (1:17)
Lisa om Språk i praktiken
Navigate to video: Erik och Sarah om Språk i praktiken
Video (1:07)
Erik och Sarah om Språk i praktiken