Göteborgs universitet

Studievägledning

Har du frågor eller funderingar kring studier och karriär? Vill du veta mer om hur du sätter ihop din egen examen? Då är du varmt välkommen att kontakta våra studievägledare vid Institutionen för språk och litteraturer! Du behöver inte vara student – det räcker med att vara nyfiken på våra utbildningar.

Kontakta våra studievägledare

Du kan kontakta oss genom att maila, ringa eller komma förbi. Det går också bra att boka ett vägledningssamtal på plats eller digitalt. Vi sitter i E-korridoren på plan 4 i byggnaden Humanisten som ligger på Renströmsgatan 6.
 

Malin Karlsson
Studievägledare för japanska, kinesiska, internationella språkprogrammet, masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation samt ämnesövergripande språkkurser

Telefon: 031-786 17 82
Telefontid: måndag, torsdag och fredag klockan 10:30 - 11:30

Tjänsterum: E411

E-post: japanska, kinesiska, internationella språkprogrammet, språk och interkulturell kommunikation, ämnesövergripande språkkurser

 

Ida Lindström

Studievägledare för afrikanska språk, antik grekiska, arabiska, engelska, latin, somaliska, swahili och översättarprogrammet

Telefon: 031-786 1795
Telefontid: måndag, onsdag och torsdag klockan 10:30 - 11:30
Tjänsterum: E413A

E-post: afrikanska språkantik grekiska, arabiska, engelska, latin, somaliska, swahili, översättarprogrammet

 

Ann-Christin Undeby

Studievägledare för franska, ryska, slaviska medeltidsstudier, spanska, tyska och ukrainska

Telefon: 031-786 18 08
Tjänsterum: E413B
Telefontid: måndag, onsdag och torsdag klockan 10:30 - 11:30

E-post: franskaryskaslaviska medeltidsstudier, spanska, tyska, ukrainska

Vad är studievägledning?

En studievägledare lyssnar, sammanfattar, ställer frågor, utmanar och vidgar dina perspektiv.
I vägledningssamtal har du möjlighet att ställa frågor om dina studier samt diskutera din studiesituation. Det kan till exempel handla om att planera dina studier eller vad du vill jobba med i framtiden. Vi utgår alltid från dina behov, önskemål och möjligheter. Du kan få stöd i att hitta nya perspektiv, att testa olika idéer, att komma fram till vilka alternativ du har samt att fatta beslut om hur du bäst kan gå vidare.

Vi har tystnadsplikt.

Du är välkommen till oss utan att ha en konkret fråga. Det är vanligt att studenter som kommer till oss inte vet innan vad det är de vill prata om. I vägledningssamtalet ställer vi frågor och låter dig berätta om din situation.

Vanliga frågeställningar kan vara:

  • Vilka kurser kan jag söka?
  • Hur kan jag kombinera kurser till en examen?
  • Hur kan utbytesstudier passa in i min utbildning?
  • Vilka möjligheter har jag att göra praktik?
  • Hur kan jag planera för mina studier?
  • Hur studerar jag på ett effektivt sätt?
  • Vilka kompetenser får jag genom mina studier?
  • Vad kan jag arbeta med i framtiden?
  • Hur kan jag slutföra en kurs som jag tidigare påbörjat?

 

Bedömning av kunskaper i språk

När du söker utbildning i språk vid Göteborgs universitet prövas din behörighet. Du behöver först och främst vara grundläggande behörig. Utöver detta är det förkunskapskraven i kursplanen i den kurs du söker som avgör vad du behöver uppfylla.

Mer om behörighet: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/behorighet

Här kan du läsa om vilka bedömningar vi gör vid institutionen för språk och litteraturer, när vi gör dem och vad vi då behöver för dokumentation: