Bild
försäljare i marknadsstånd
Foto: Zozoro Zako
Länkstig

Begäranden och (o)artighet på franska i Abidjan, Elfenbenskusten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Vårt sätt att vara artiga mot varandra speglas ofta i våra begäranden, dvs. när vi ber någon annan att göra något för oss. Därför erbjuder människans språk en rad indirekta formuleringar att ta till när ett naket imperativ, t.ex. ”ge mig ett glas vatten!” känns för hotfullt. Då kan man säga ”skulle jag kunna få…?”, ”jag vill ha…”, eller något annat som är mer indirekt.
Tidigare forskning visar att valet av formulering är mycket kontextbundet, men också att talare på olika platser i västvärlden inte sällan har en tendens att välja någon indirekt variant. När det kommer till Abidjan är dock begäranden ett nästan helt outforskat område. Därför belyser forskningsprojektet sådana talhandlingar i butikssamtal som äger rum i denna västafrikanska metropol. Alla studerade interaktioner sker på franska, Abidjans mest betydelsefulla lingua franca.