Göteborgs universitet
Bild
Genrebild på studenter
Foto: Yan Krukau/Pexels

Studera utomlands

Som student vid Institutionen för språk och litteraturer har du många möjligheter att tillbringa en del av din utbildning utomlands. Du kan till exempel göra det som utbytesstudent eller via någon av våra utlandsförlagda kurser.

Utlandsförlagda kurser

Läs språk vid Göteborgs universitet – fast utomlands! Du registreras som student vid vår institution och läser enligt samma kursplan som gäller för de studenter som tar kursen i Göteborg. Vi erbjuder utlandsförlagda kurser inom arabiska, engelska och franska.

Utbytesstudier

Vi har många kontakter med utländska universitet och erbjuder goda möjligheter att studera utomlands som en del av din utbildning. Genom utlandsstudier får du utöva ditt valda språk i ett land där det talas och lär inte bara känna en ny kultur utan utvecklas också på ett personligt plan.