Länkstig

Klarspråk i Ukraina: vad krig gör med offentlig kommunikation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2023
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Finansiär
Myndigheteten för psykologiskt försvar

Kort beskrivning

Rysslands krig mot Ukraina har pågått sedan 2014. Den 24 februari 2022 eskalerade kriget genom Rysslands fullskaliga invasion. Detta intensiva skede i kriget har nu pågått i ett och ett halvt år.
I ett land som befinner sig i krig påverkas i stort sett all offentlig verksamhet, däribland sådan som har med språk att göra. I det aktuella projektet studeras hur kriget påverkar ukrainska myndigheters språk.

Bakgrund och syfte

Även om Ukraina har många språkliga minoriteter kan landet beskrivas som huvudsakligen tvåspråkigt. Genom lagstiftning har man bestämt att det största språket, ukrainska, ska vara statsspråk. Landets andra språk, ryska, har tidigare spelat en framträdande roll i ukrainskt samhällsliv och många ukrainare är därför tvåspråkiga.

I Ukraina har Rysslands invasion utlöst en häftig reaktion på språkets område. Många tidigare ryskspråkiga ukrainare har valt att lämna ryskan till förmån för ukrainskan och från statens sida förs en aktiv politik för att främja språkbyte. Ukrainska myndigheter lägger stor vikt vid att all kommunikation ska ske på ukrainsa.

Parallellt med den pågående ukrainiseringen pågår en annan process i Ukraina: moderniseringen av staten. Denna modernisering går ut på att göra den ukrainska staten mer lik västerländska stater. På språkets område innebär detta bland annat att staten kommunicerar med sina medborgare på ett språk som medborgarna förstår. I Sverige känner vi detta som ”klarspråk”.

I projektet studeras hur det pågående kriget påverkar mötet mellan den ukrainska statens olika strävanden: att bli mer ukrainsk och att bli mer begriplig för medborgarna. Studiet går ut på att analysera texter som samlas in från offentliga hemsidor i Ukraina.