Länkstig

Stolthet och profit: semiotiskt landskapande i Galicien och Baskien

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2018
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Samarbetspartners
Johan
Järlehed
Finansiär
Vetenskapsrådet (D0130501)

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur nationsskapande och kulturell kommodifiering interagerar och hur språkliga och kulturella uttryck därmed antar nya former och betydelser.