Göteborgs universitet

Forskningsämnen

Forskningen inom våra ämnen präglas av mångvetenskap och internationella samarbeten och är nära knuten till våra utbildningar. Vi forskar inom litteraturvetenskap och språkvetenskap och allt som ryms därunder, som studier i modernistisk litteratur och kultur, klassisk litteratur, postkoloniala och ekokritiska analyser av sydafrikansk litteratur, feministiska analyser, multikulturalism, transkulturalism interkulturell kommunikation, pragmatik, diskurs, text, funktionell grammatik, lexikologi och lexikografi, filologi, språkdidaktik, sociolingvistik och mycket mer.

Den här sidan är under uppbyggnad.

Våra forskningsämnen:

 • Afrikanska språk
 • Arabiska
 • Engelska
 • Franska
 • Grekiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Latin
 • Nederländska
 • Sinologi (kinesiska)
 • Slaviska språk (ryska, fornkyrkoslaviska)
 • Spanska
 • Tyska