Bild
Länkstig

Sibirientyska

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2008 - pågående
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Sibirientyska är nedtecknad talad tyska som idag talas av c:a 36 000 människor i regionen Krasnojarsk i Sibirien (Ryssland). Korpusen har c:a 34 000 ord.

Tyska talas av etniska tyskar som idag lever i olika delar av Sibirien. De är ättlingar av tyska kolonister som under andra hälften av 1700 talet bosatte sig i Volga regionen, St. Petersburg, på Krim, i Kaukasus och andra delar av dåvarande Ryssland. Tyskarna som lever i Sibirien idag är helt assimilerade i det ryska samhället och det tyska språket som deras första språk håller på att försvinna ur det vardagliga livet. Men en unik språkkontaktsituation har utvecklats mellan sibirientyska, ryska och andra språk i Sibirien.

Inom ramen av forskningsprojektet ”Syntax i kontakt. Talad tyska i Sibirien” har forskare från SPL gjort tre forskningsresor till Sibirien och samlat in lingvistiska data – 2008 och 2010 till Krasnojarsk (Statligt pedagogiskt universitet V.P. Astafjev) och 2015 till Barnaul (Altai Statligt pedagogiskt universitet).

Den insamlade forskningsdatan består av audio- och videoinspelningar från Krasnojarskregionen och från ett lokalt samhälle (Shumanovka) i Altai krai (Ryssland).

Länk till Språkbanken:
https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=siberian_german#?lang=sv&cqp=%5B%5D

Länk till Wikipedia - Sibiriendeutsch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sibiriendeutsch