Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för språk och litteraturer
Box 200
405 30 Göteborg
Besöksadress
Renströmsgatan 6 (huvudentré/main entrance)
Lundgrensgatan 9
Lundgrensgatan 11
Leveransadress
Lundgrensgatan 5

Fakturaadress/Billing address:
Göteborgs universitet
Institutionen för språk och litteraturer
Box 115
405 30 Göteborg

Beställar-id ska finnas på fakturan som referens / Include order ID as a reference on the invoice