Länkstig

Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,1 MSEK
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

I detta treåriga projekt studeras bortglömda litterära texter som publicerades i den samtida pressen i Argentina och Mexiko för att upptäcka hur dessa uttryckte konservativa värderingar under konsolideringen av två moderna latinamerikanska nationer. Under 1800-talet kom pressen att bli den viktigaste arenan för den offentliga debatten, här kunde man reflektera och pröva olika svar för samtida problem. Detta skedde inte bara genom de mest politiska texterna utan även och i högre grad i poesi, litterära skisser och noveller som var stående inslag i tidningar och olika sorters tidskrifter.

Om projektet

I detta treåriga projekt studeras bortglömda litterära texter som publicerades i den samtida pressen i Argentina och Mexiko för att upptäcka hur dessa uttryckte konservativa värderingar under konsolideringen av två moderna latinamerikanska nationer. Under 1800-talet kom pressen att bli den viktigaste arenan för den offentliga debatten, här kunde man reflektera och pröva olika svar för samtida problem. Detta skedde inte bara genom de mest politiska texterna utan även och i högre grad i poesi, litterära skisser och noveller som var stående inslag i tidningar och olika sorters tidskrifter.

Vår samtids konservativa trender vädjar till en nostalgi för ett gemensamt förflutet. Denna nostalgi fanns också närvarande i 1800-talets Latinamerika, där det liberala tänkandet var rådande vid skapandet av de nya nationerna. Trots detta har forskningen inom litteratur och kulturstudier främst fokuserat på förhållandet mellan litteratur, nationsbildning och liberalism. I vårt projekt hävdar vi att för att få en djupare förståelse av perioden och om hur motståndet mot liberalismen uttrycktes estetiskt behöver vi skaffa oss större kunskap om de estetiska uttrycken hos periodens konservatism –det vi har kallat konservativa sinnen.

Läs mer om projektet

På den engelska sidan kan du läsa mer om aktiviteter inom projektet (se International web site i menyn)

Logo: Conservative Sensibilities