Länkstig

Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4,1 MSEK
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

I detta treåriga projekt studeras bortglömda litterära texter som publicerades i den samtida pressen i Argentina och Mexiko för att upptäcka hur dessa uttryckte konservativa värderingar under konsolideringen av två moderna latinamerikanska nationer. Under 1800-talet kom pressen att bli den viktigaste arenan för den offentliga debatten, här kunde man reflektera och pröva olika svar för samtida problem. Detta skedde inte bara genom de mest politiska texterna utan även och i högre grad i poesi, litterära skisser och noveller som var stående inslag i tidningar och olika sorters tidskrifter.

Om projektet

I detta treåriga projekt studeras bortglömda litterära texter som publicerades i den samtida pressen i Argentina och Mexiko för att upptäcka hur dessa uttryckte konservativa värderingar under konsolideringen av två moderna latinamerikanska nationer. Under 1800-talet kom pressen att bli den viktigaste arenan för den offentliga debatten, här kunde man reflektera och pröva olika svar för samtida problem. Detta skedde inte bara genom de mest politiska texterna utan även och i högre grad i poesi, litterära skisser och noveller som var stående inslag i tidningar och olika sorters tidskrifter.

Vår samtids konservativa trender vädjar till en nostalgi för ett gemensamt förflutet. Denna nostalgi fanns också närvarande i 1800-talets Latinamerika, där det liberala tänkandet var rådande vid skapandet av de nya nationerna. Trots detta har forskningen inom litteratur och kulturstudier främst fokuserat på förhållandet mellan litteratur, nationsbildning och liberalism. I vårt projekt hävdar vi att för att få en djupare förståelse av perioden och om hur motståndet mot liberalismen uttrycktes estetiskt behöver vi skaffa oss större kunskap om de estetiska uttrycken hos periodens konservatism –det vi har kallat konservativa sinnen.

  • Andrea Castro (i samarbete med Ty West): Nineteenth-Century Conservatism, Aesthetics and the Press in Latin America and the Iberian Peninsula. Participants: Kevin Anzzolin (University of Winsconsin-Stout), Andrea Castro (University of Gothenburg), Sergio Gutiérrez Negrón (Oberlin College), Kari Soriano Salkjelsvik (University of Bergen), and Ty West (St. Marys College, Notre Dame). Detta webbseminarium ersatte panelen som skulle presenteras vid American Comparative Literature Association, ACLA, årsmöte i Chicago 19-22 mars 2020, som avbröts av coronakrisen. Zoom, 20 mars 2020.
  • "Sensibilidades Conservadoras: Emociones normativas y antinormativas. Una tertulia con Ana Peluffo” Andrea Castro och Kari Soriano Salkjelsvik videosamtalar med Ana Peluffo (UC Davis), 8 november 2021

  • "Sensibilidades conservadoras: escuela, familia y teatro en el siglo XIX. Tertulia con William Acree” Andrea Castro och Kari Soriano Salkjelsvik videosamtalar med William Acree (Washington University in St. Louis), 11 maj 2021
  • "Sensibilidades conservadoras: canon, tecnología y multitud en las sensibilidades conservadoras." Andrea Castro och Kari Soriano Salkjelsvik videosamtalar med Fernando Degiovanni, CUNY, 23 mars 2021
  • "Conservative Sensibilites: Bandits, the Gothic and the Sublime in Nineteenth-century Latin America." Andrea Castro och Kari Soriano Salkjelsvik videosamtalar med Juan Pablo Dabove (University of Colorado, Boulder), 8 december 2020.

  • Andrea Castro höll videoföreläsningen “La literatura del mundo en la prensa argentina del siglo XIX: lectura y circulación” inom ramen för föreläsningsserien vid Master i främmande språk och litteraturer, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 18 november 2020.
  • Andrea Castro “Lecturas contra un mundo corrupto: La Buena Lectura (1879-1882).” Decimonónica. Journal of Nineteenth Century Hispanic Cultural Production, 19 (2), 2022, 18–38.

  • Kari Soriano Salkjelsvik ”Lecciones de geografía para niños de bien: el Diario de los niños (1839–1840)” Decimonónica. Journal of Nineteenth Century Hispanic Cultural Production, 19 (2), 2022, 103–120.

  • Andrea Castro and José Ramón Ruisánchez Serra, Guest editors of Special Issue: “Conservative Economies of Knowledge in Nineteenth-Century Press” Decimonónica. Journal of Nineteenth Century Hispanic Cultural Production, 19 (2), 2022.

 

Läs mer om projektet

På den engelska sidan kan du läsa mer om aktiviteter inom projektet (se International web site i menyn)

Logo: Conservative Sensibilities