Länkstig

DECRYPT: Decryption of historical manuscripts

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
DECRYPT
Projektets storlek
29 580 000
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Projektet förenar forskare från olika discipliner för att gemensamt samla in kodade manuskript samt utbyta metoder för att på ett mer effektivt sätt kunna avkoda och kontextualisera en stor mängd historiska, hemligt kodade källor. Syftet med projektet är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt område för historisk kryptologi och bygga upp ett forskningskonsortium med en stark multi- och tvärvetenskaplig profil.

Projektet kommer att resultera i en allmänt tillgänglig databas med tusentals historiska chiffer och nycklar till chiffer med beskrivning av dessa, samt en stor samling historiska texter och språkmodeller för 15 europeiska språk som kommer att kunna användas av exempelvis språkhistoriker för att identifiera och jämföra språkförändringar och språkinfluenser över tid.