Göteborgs universitet
Bild
bokhyllor och lampor

Forskningsområden

Vi arbetar för att fokusera och finna gemensamma kompetenser som ger förutsättningar att stärka forskningsområden som kan komma att befrukta varandra inom institutionen.

I vår forskningsverksamhet arbetar vi inom fyra tvärvetenskapliga och mångspråkiga forskningsområden. Inom flertalet av dessa finns samarbete med forskare utanför vår egen institution. Det är inom dessa profiler som merparten av våra forskningsaktiviteter (seminarier, workshops, forskardagar m.m.) äger rum. All forskning på institutionen är dock inte knuten till forskningsområdena; se pågående forskningsprojekt.