Göteborgs universitet
Bild
bibliotek, böcker

Publikationer

I universitetets elektroniska databaser kan du söka fram publikationer som getts ut vid Göteborgs universitet. I GUP hittar du referenser till publicerat material och i GUPEA hittar du publikationer i fulltext, till exempel skriftserier, avhandlingar och uppsatser.

GUP - Göteborgs Universitets Publikationer

Databasen innehåller referenser till allt material som publicerats av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Sökning kan göras på titlar, institutioner, utgivningsår, författare med mera.

Sök i GUP

Direktlänk till institutionens publikationslista i GUP

GUPEA - Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv

I GUPEA hittar du publikationer i fulltext. Här finns till exempel skriftserier, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och studentuppsatser (kandidat, magister, master).

Direktlänk till institutionens publikationer i GUPEA

Direktlänk till studentuppsatser vid institutionen i GUPEA