Länkstig

Revidering av Algemene Nederlandse Spraakkunst (Allmän Nederländsk Grammatik)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
46 800 EUR
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Finansiär
Institutet för Nederländska språket

Kort beskrivning

Algemene Nederlandse Spraakkunst (Allmän Nederländsk Grammatik) är den nederländska motsvarigheten av Svenska Akademins Grammatik. Grammatiken har varit en referens för såväl språkforskare som språkintresserad allmänhet sedan första upplagan utkom 1984, följd av en reviderad och utökad upplaga 1997. Nederländska Språkunionen har nu initierat en tredje revision för att uppdatera den andra upplagan och göra den tillgänglig online via https://e-ans.ivdnt.org/. Evie Coussé har tilldelats projektmedel av Institutionen för Nederländska Språket för att revidera kapitel 18 om verbfraser.