Länkstig

Clare Lindström

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G412A
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Clare Lindström

Doktorand

  • Akademisk grad: Fil. Lic.
  • Ämne: Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Avhandlingsprojekt

”I’d rather be drowning than drowned” Exploring the teaching and learning of the English progressive aspect. (arbetstitel)

Svensk text kommer inom kort, läs beskrivningen av avhandlingsprojektet på engelska här.

Publikationer

Licentiatavhandling

Lindström, C. (2015). Making a Difference. Exploring the Teaching and Learning of the English Progressive Aspect among Swedish 6th Grade Students. Research Reports No.5. School of Education and Communication, Jönköping University.

Artikel (refereegranskat)

Lindström, C. (2017). Two tenses are better than one: Using contrast and complexity to develop grammatical understanding. International Journal for Lesson and Learning Studies, 6(2), 124 – 134.

Bokkapitel (refereegranskat)

Lindström, C. (2017). Att börja i det komplexa. Om hur undervisningskonventioner utmanas i en studie om engelsk grammatik. I Ingrid Carlgren (Red.), Undervisningsutvecklande forskning - exemplet Learning study (s.161-171). Malmö: Gleerups.

Konferensbidrag (refereegranskat)

Lindström, C. (2018). Elevers uppfattningar som utgångspunkt för undervisning av pågående form. (Pupils’ conceptions of the progressive aspect as a starting point for teaching) Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD), Kristianstad, Sweden, 26–27 April, 2018.

Lindström, C. (2017). Att börja i det komplexa. Symposium: ”Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip.” Konferens: Forskningsbaserad undervisning- teori och praktik i samverkan. HLK, Jönköping University, 21 november, 2017.

Lindström, C. (2016). Two tenses are better than one – using contrast and complexity to develop grammatical understanding. Symposium: “What is to be learned and How to Design for Learning? Experiences from Three Learning Studies”. Konferens: The World Association of Lesson Studies (WALS), Exeter, UK, 3-5 september, 2016.

Lindström, C. (2016). Om hur undervisningskonventioner utmanas i en Learning study. Symposium: ”Undervisningsdesign - att utforma undervisningspraktiker för lärande”. Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD), Malmö, 19–21 april, 2016.

Lindström, C. & Runesson, U. (2015). ‘Drown’ or ‘drowning’ – what is the difference? How patterns of variation and powerful examples contribute to creating conditions for enhanced student learning of the grammatical structure, the progressive aspect. Invited SIG symposium: “Explaining differences in learning in classrooms in terms of differences in learning made possible”. 16th Biennial EARLI conference, Limassol, Cypern, 25-29 augusti, 2015.

Lindström, C. (2013). Intending Learning – A Report of a Learning Study about the Grammatical Structure, the Progressive, with 6th grade English Language Learners in Sweden. Paper presentation. Konferens: The World Association of Lesson Studies (WALS), Göteborg, 6-9 september, 2013.

Lindström, C (2013). Intending Learning – A Report of a Learning Study about the Grammatical Structure, the Progressive Aspect, with 6th grade English Language Learners in Sweden. Paper presentation. Konferens: Passion for Language: Innovative Methods in Language Learning. HLK, Högskolan I Jönköping, 13-14 juni, 2013.

Övriga konferensbidrag

Lindström, C. (2017). I’d rather be drowning than drowned. Teaching and learning the English progressive aspect among Swedish secondary school pupils. Projektpresentation, Humanistiska fakultetens doktorandkonferens HFDK2017. Göteborgsuniversitet, 16–17 november, 2017.

Lindström, C. (2016). Om konventioner och komplexitet. En Learning study om engelsk grammatik. Seminariepresentation. Nätverksträff för lärare fokuserat undervisningsutveckling. Nässjö, 5–16 september, 2016.