Göteborgs universitet
Bild
en forskare på sitt kontor, böcker på skrivbordet
Handelshögskolans forskning är både bred och djup, med ett särskilt fokus på hållbarhet.
Foto: Jeffrey Johns
Länkstig

Vår forskning

Handelshögskolans forskning har en tydlig ambition: att bidra till en positiv utveckling av samhället. Det förutsätter ett engagemang i samhällsutvecklingen, och en nära samverkan med det omgivande samhället. Vår forskning ska relatera till utmaningar som världen står inför idag, som exempelvis AI och tekniskt utveckling, miljöförstöring, migration, fattigdom och sårbarhet i politiska och finansiella system.

Vi vill producera forskning som bidrar till att privata och offentliga beslutsfattare få bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. Detta förutsätter ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Därför är det en fördel att Handelshögskolan har en stor ämnesmässig bredd, och att vi är en del av ett brett universitet. Hög kvalitet på forskningen är också en förutsättning för att kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet.

Forskning kopplad till alla de globala målen

Handelshögskolan ska bidra till en positiv utveckling av samhället. Att utbilda och forska i frågor kopplade till hållbarhet är en självklarhet, och något som Handelshögskolan har en lång tradition av. Ambitionen är att bli internationellt ledande bland handelshögskolor. På våra institutioner bedrivs forskning med relevans för alla de 17 Globala Målen i Agenda 2030.

Navigate to video: Benjamin Hartmann professor i företagsekonomi
Video (1:32)
Benjamin Hartmann professor i företagsekonomi
Navigate to video: Forskaren förklarar: Vad är krigsbrott?
Video (1:35)
Forskaren förklarar: Vad är krigsbrott?

Ackrediterad av