Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Händer som skriver på en laptop
På Handelshögskolans institutioner finns experter inom många olika områden.
Länkstig

Hitta experten

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan har en tydlig ambition; att bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet. Att öka forskningens samhällsnytta genom spridning av forskningsresultat och kunskap är ett viktigt medel.

Aktuellt

Ekonomipriset 2021

Professor Mikael Lindahl på Institutionen för nationalekonomi med statistik kan kommentera att ekonomipriset gick till David Card tillsammans med Joshua D Angrist och Guido W Imbens.

Presskontakt

Kommunikationsansvarig Maria Norrström
Telefon 031-786 1247, 0709-22 66 89
maria.norrstrom@handels.gu.se

Universitetets pressrum.

Hitta experten

Miljö och hållbar utveckling

Forskning inom hållbar utveckling bedrivs inom hela Handelshögskolan och experter kan hittas på olika institutioner.

Experter inom hållbar utveckling - kontaktuppgifter till forskare

Du kan också hitta experter inom hållbar utveckling genom att följa länkarna till institutionernas expertlistor.

 

Företagsekonomi

 • Marknadsföring: butiker och shopping, detaljhandel, e-turism, hållbar konsumtion, internationell marknadsföring, miljökonsumtion, marknadskommunikation, turism, tjänstemarknadsföring, varumärken
 • Redovisning: ekonomistyrning, externredovisning, belöningssystem, affärssystem, kreditbedömningar, investor relations, redovisningskommunikation, företagsanalys
 • Management & organisation: arbetsmarknad, företags ansvarstagande för miljö- och sociala frågor, företags internationalisering, företagsutveckling, entreprenörskap, HRM, rekrytering
 • Logistik: hållbar logistik, kombinerade (intermodala) transporter, sjöfartslogistik, regional logistik
 • Industriell och finansiell ekonomi: bolagsstyrning, börshandel, finansieringsbeslut, investeringsbeslut, miljömässigt hållbart företagande, utsläppsrättshandel, ägarinflytande
 • Ekonomisk geografi: globala inköpsfrågor, kunskapsöverföring i internationella företag, asiatiskt näringsliv och ekonomi, tjänsteföretag

Hitta experten inom företagsekonomi

Nationalekonomi

 • Miljöekonomi: klimat, miljö, styrmedel, utsläppsrätter, fiske, naturresurser, transporter, FN:s klimatpanel. Fokus på utvecklingsländer.
 • Utvecklingsekonomi: fattigdom, tillväxt, bistånd, miljö, korruption. Fokus på Afrika söder om Sahara.
 • Beteendeekonomi: riskattityder, altruism, nudging, sociala normer, experimentell ekonomi
 • Finansiell ekonomi: finansmarknad, aktier, börser, bolagsstyrning
 • Hälsoekonomi:
 • Arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi
 • Kriminalitet och rättsväsende
 • Industriell ekonomi

Hitta experten i nationalekonomi

Juridik

 • Hav och vatten
 • Social hållbarhet
 • Intellektuella resurser
 • Rättsvetenskap
 • Civilrätt
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt, processrätt
 • Skatterätt
 • Internationell rätt

Kontakta Christine Forsell för att komma i kontakt med rätt forskare inom juridik.

Ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation & entreprenörskap

 • Ekonomisk historia: näringslivs- och företagshisoria, makroekonomisk historia, arbetsmarknad, migration och befolkning, ekonomisk agrar- och miljöhistoria, Afrikas ekonomiska historia
 • Kulturgeografi: landskap och fysisk planering, mobilitet, tillgänglighet i tid och rum, utvecklingsgeografi, turism
 • Innovation och entreprenörskap: Universities, Academic Entrpreneurship andEmerging Technologies, innovation in Global Business Strategy, Entrepreneurship in Society: Business, Cultural and Social Entrepreneurship, Public Policy and Innovation Governance

Hitta experten inom ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap

Kommunikatörer på Handelshögskolans institutioner

Ekonomi och samhälle
Kajsa Folmeus Strandberg
Tel: 031-786 1454
kajsa.strandberg@gu.se


Företagsekonomi
Malin Tengblad
Tel: 031-786 43 72
malin.tengblad@handels.gu.se


Juridik
Christine Forssell
Tel: 031-786 5961
christine.forssell@law.gu.se


Nationalekonomi
Lars Magnusson
Tel: 031-786 1349
lars.magnusson@economics.gu.se

 

Environment for Development (EfD)
Petra Hansson
Tel: 031-786 25 950708-40 38 57

 

Gothenburg Research Institute (GRI)
Agnes Faxén
Tel: 076 618 20 08
agnes.faxen@gri.gu.se