Göteborgs universitet
Bild
Studenter pekar på tavla
Länkstig

Avancerad nivå

Läs tvåårig master eller ettårig magister på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan erbjuder ett magisterprogram och nio internationella masterprogram. Masterprogrammen är på två år och ges på engelska med en stor andel internationella studenter i klassen. Magisterprogrammet är ettårigt och ges på svenska. Vi erbjuder även kurser på avancerad nivå.

Relaterade masterprogram


I nära samarbete med andra fakulteter på universitetet samverkar Handelshögskolan kring en rad masterprogram. Tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten, Konstnärliga fakulteten, Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder vi följande masterprogram.