Göteborgs universitet
Bild
testbild
Foto: Gorgev/Shutterstock.com
Länkstig

SME Community - skapar kunskap om SMEs

SME Community är en plattform för gemensamt kunskapsbyggande mellan SME-företag, innovationssystemets aktörer/företagens vänner och akademi. Tillsammans utvecklar och sprider vi kunskap om små och medelstora företags arbete och utmaningar. Syftet är att ta såväl företag som det stöd de erbjuds till nästa nivå.

Vi ”kunskapar” tillsammans

Både organisationer och individer kan vara medlemmar i SME Community. Som medlemmar medverkar ni i ett ömsesidigt kunskapsutbyte som skapar mervärde för er som individer, era organisationer och era kunder. Vi möts i olika former, exempelvis: 

  • Community events. Hel- eller halvdagsseminarier arrangerade av en eller flera medlemmar, inriktade på ett specifikt ämne.
  • Gemensamma forskningsprojekt. Tillsammans identifierar vi behov av och genomför studier av små- och medelstora företags arbete och utmaningar.
  • Forskarseminarier. Forskare presenterar ett aktuellt ämne och dess konkreta innebörd för  företag och företagsrådgivare.
  • Nyhetsbrev. Nya forskningsrön förmedlas genom digitala publikationer.

Bli medlem i SME Community

Både organisationer och individer kan vara medlemmar. För att vi ska kunna hålla kontakten med varandra, och för att du ska kunna få inbjudningar och utskick från oss, behöver du anmäla dig till vår medlemsdatabas. Att vara medlem i SME Community är helt kostnadsfritt.

Kontakta Jonas Fasth, jonas.fasth@handels.gu.se 

Aktiviteter

SME Community drog igång verksamheten våren 2021. Efter sommaren - när vi förhoppningsvis kan ses igen - planerar vi att genomföra en uppstartsdag. Varmt välkommen då!

Värdeskapande styrelsearbete

Många företagare upplever att styrelsearbetet inte bidrar så mycket till verksamheten som de önskar. Samtidigt uttrycker många styrelseledamöter att de skulle kunna/vilja bidra mer i styrelserummet. Men hur kan vi skapa en situation av värdeskapande styrelsearbete?

Inom vårt SME-community arbetar vi nu för att genom reflektioner av och erfarenhetsträffar med företagsledare, styrelseledamöter och styrelseordföranden utveckla kompetens kring hur vi kan öka värdeskapande i styrelsearbetet. Genom att reflektera i samband med styrelsemöten och ERFA-träffar utvecklar involverade aktörer såväl individuell som gemensam förståelse om hur vi kan öka våra bidrag i styrelserummet.

Vill du veta mer om, eller kanske var en del av, vårt gemensamma kunskapande så tveka inte att kontakta vår kunskapskoordinator Jonas Fasth, jonas.fasth@handels.gu.se

Forskare som medverkar i SME Community

Viktor Elliot, företagsekonomi

Jonas Fasth, företagsekonomi

Ethan Gifford, innovation och entreprenörskap

Mikael Hilmersson, företagsekonomi

Erik Lundberg, företagsekonomi

Rick Middel, innovation och entreprenörskap

Maria Norbäck, företagsekonomi

Niklas Åkerman, företagsekonomi