Göteborgs universitet
Bild
Triple Crown firas på Handelshögskolan i oktober 2016
Handelshögskolans status som "Triple Crown" ackrediterad firades på innergården i oktober 2016.
Foto: Daniel Karlsson
Länkstig

Ackrediteringar - kvalitetssäkring av vår verksamhet

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är, vad man kallar, ”Triple Crown-ackrediterad”. I denna exklusiva grupp återfinns bland andra London Business School, Antai vid Shanghai Jiao Tong University, INSEAD i Frankrike och Copenhagen Business School.

En av drygt 100 i världen

EQUIS, AACSB och AMBA är de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna för handelshögskolor. Endast drygt 100 handelshögskolor i världen har alla tre ackrediteringarna och är därmed vad man kallar ”triple crown-ackrediterade”.

Ackrediteringarna är ett värdefullt bevis på att Handelshögskolans utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar. Ackrediteringarna stärker skolans varumärke och är i många fall en förutsättning för att kunna samarbeta med de bästa handelshögskolorna i värden.

Kvalitetssäkring

Arbetet med ackrediteringar handlar om att säkra kvalitén på skolans utbildningar, forskning och på hur vi samverkar med samhället runt omkring. Det gör vi genom att ha tydliga mål och processer för ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Även om ackrediteringarna primärt är relaterade till företagsekonomi speglar de styrkan i hela Handelshögskolans verksamhet och utvärderingsprocesserna är till nytta för Handelshögskolan som helhet.

Bild
Foto: Carina Gran

 

Om ackrediteringarna

EQUIS, AMBA och AACSB är internationellt erkända system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap. Att vara ackrediterad av dessa är bevis på att forskning och utbildning håller en internationellt sett mycket hög kvalitet.

Var och en av de tre ackrediteringarna har ett speciellt fokus och att erhålla dem alla visar att skolan är ett högkvalitativt lärosäte med mycket goda processer för kontinuerligt kvalitetsarbete.

EQUIS

Handelshögskolan har varit ackrediterad sedan 2004 och fick förnyat förtroende i omackrediteringar 2009, 2014 och 2017.

EQUIS utvärderar hela institutionen och har ett starkt fokus på styrning och strategi, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet och samverkan med näringslivet. Det finns för närvarande över 200 EQUIS-ackrediterade lärosäten runt om i världen.

AMBA

Handelshögskolan ackrediterades för sitt Executive MBA-program 2013 och omackrediterades 2016 och 2021.

AMBA är den mest prestigefyllda kvalitetssäkring som MBA-program kan få internationellt. Bedömningen baseras på kvaliteten på utbildningen, läroplanerna och interaktionen med deltagarna. Det finns över 260 AMBA-ackrediterade skolor runt om i världen.

AACSB

Handelshögskolan ackrediterades 2016 och omackrediterades 2022.

AACSB International utvärderar program men ackrediterar institutioner. AACSB fokuserar på styrning, mission, fakultetens (forskares/lärares) meriter och lärande. Det finns över  950 AACSB-ackrediterade lärosäten runt om i världen.

Ackrediterad av