Göteborgs universitet

Centre for Health Governance

Bild
Kollage stetoskop, kurva, block
Länkstig

Välkommen till Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins gemensamma satsning inom hälsoekonomi och styrning. Här samlar vi forskning och utbildning inom området health governance, i syfte att generera direkt applicerbar kunskap med betydelse för hälso- och sjukvårdssektorn.

Forskningen inom hälsoekonomi och styrning är bred, från styrning och organisation till frågor om kostnadseffektivitet vid specifika behandlingar. Centrumbildningen tar avstamp i de många utmaningar hälso- och sjukvården står inför, vilka lämpar sig särskilt bra för tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar även med att utveckla och etablera nätverk där akademin, vårdgivarna, och näringslivet ingår. Resultaten från forskningscentrat har potential att ge stora effekter på både befolkningens hälsa och samhällets organisation och ekonomi.

Centre for Health Governance ska skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning och är ett samarbete mellan flera institutioner: