Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Centrum för global HRM

Bild
Seminarium med deltagare som räcker upp handen
Länkstig

Centrum för global HRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

CGHRM fungerar som en mötesplats och kunskapsbank för HRM-relevanta ämnen. Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. Dessa seminarier har kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta.

För att bidra till att stärka HRM-forskningen utlyser centrat planeringsbidrag, arrangerar en internationell HRM-konferens och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centrum för global HRM tillsatte i oktober 2019 Sveriges första professor i Human Resources Management, Stefan Tengblad. 

2020 har CGHRM följande samarbetspartners:

AB VolvoAstraZenecaEssityGöteborgs stadIKEAMalmö stad, Migrationsverket, Region SkåneResearch Institutes of SwedenSveriges HR-föreningTrafikverketVolvo CarsVästra GötalandsregionenWise Group

Centrum för global HRM är ett kunskapscentrum och en mötesplats för akademiker och yrkesverksamma inom HRM med målsättningarna att:

1. stärka svensk HRM-forskning genom bred forskarsamverkan lokalt, nationellt och globalt.

2. vara en kunskapsbank kring frågor om HRM, såväl lokalt, nationellt som globalt.

3. initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor.

4. genom forskning och utveckling av kunskap om ledning av personal bidra till att främja god personalpolitik i svenska företag och organisationer.

5. nyttiggöra forskningens resultat vilket främjar en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet, lokalt, nationellt och globalt.

Klicka på denna länken för att få veta mer om CGHRM

Film om HR och personalledning

Video (54:17)
Digitalisering och styrning - boksläpp
Video (53:35)
Kompetensförsörjning i en digitaliserad tid