Göteborgs universitet

Centrum för global HRM

Bild
Seminarium med deltagare som räcker upp handen
Länkstig

Centrum för global HRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.