Göteborgs universitet

Centrum för global HRM

Bild
Seminarium med deltagare som räcker upp handen
Länkstig

Centrum för global HRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

CGHRM fungerar som en mötesplats och kunskapsbank för HRM-relevanta ämnen.

Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. Dessa seminarier har kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta.

För att bidra till att stärka HRM-forskningen utlyser centrat planeringsbidrag, arrangerar en internationell HRM-konferens och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centrum för global HRM tillsatte i oktober 2019 Sveriges första professor i Human Resources Management, Stefan Tengblad.

OktobeHR-fest 2 oktober - save the date!

Den 2 oktober anordnar CGHRM en tredje OktobeHR-fest och som samtidigt är CGHRMs 10-års jubileum. Vid detta tillfälle släpps också en rapport med data från Cranetundersökningen kring fackliga relationer, belöningssystem och information. En fråga som kommer att diskuteras är hur väl den svenska arbetslivsmodellen står sig? Har den framtiden för sig? Notera gärna detta datum, mer information kring kommer och den offentliga delen av programmet planeras pågå mellan kl 13.00-17.00. Ett mer fullständigt program och länk till anmälan kommer att släppas under andra halvan av augusti.