Göteborgs universitet

Centrum för global HRM

Bild
Seminarium med deltagare som räcker upp handen
Länkstig

Centrum för global HRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

CGHRM fungerar som en mötesplats och kunskapsbank för HRM-relevanta ämnen.

Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. Dessa seminarier har kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta.

För att bidra till att stärka HRM-forskningen utlyser centrat planeringsbidrag, arrangerar en internationell HRM-konferens och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centrum för global HRM tillsatte i oktober 2019 Sveriges första professor i Human Resources Management, Stefan Tengblad. 

Klicka på denna länken för att få veta mer om CGHRM

Film om HR och personalledning

Video (58)
Open seminar on Employer Branding
Video (58)
Öppet seminarium: HR-transformation på svenska – Om organisering av HR-arbete
Video (46:27)
Strategier för gränssättning och återhämtning vid distansarbeten och andra arbetsförhållanden