Göteborgs universitet
Länkstig

Business & Design Lab

Globala fenomen som klimatförändringar och covid-19-pandemin utmanar vårt sätt att utforma och organisera vårt samhälle och vår ekonomi. Inom Business and Design Lab undersöker och experimenterar vi med nya idéer i skärningspunkten mellan konstnärlig och ekonomisk forskning för att bättre förstå våra samtida samhällsutmaningar och hitta nya, gemensamma framtidsscenarion.

Forskning och utbildning i samverkan

I samarbete med det nya masterprogrammet i Embedded Design vid HDK-Valand utvecklas en pedagogik som drar nytta av designprocessen och dess konstnärliga och utforskande verktyg.