Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans bibliotek

Studievägledare

Till studievägledarna vänder du dig med frågor som rör utbildningen.

 

Studievägledare för program

Ekonomie kandidatprogram
Karin Cederholm
Telefon: 031-786 53 97
E-post: ekprog-studievagledning@handels.gu.se

Handelshögskolans logistikprogram
Anna Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juristprogrammet
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se

Cecilia Flodén
Telefon: 031-786 15 34
E-post: studievagledning@law.gu.se

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi
Linda Schöndell
svl.es@handels.gu.se
Telefon: 031-786 36 22

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
Telefon: 031-786 13 40
E-post: smil@handels.gu.se

Master's Programmes (Graduate School)
Ellen Morris, Eva Ragnarsson Sponås, Britta Fernell Foufa och Anna Elgersson
Telefon: 031-786 49 56
E-post: study.info@gs.gu.se

Studievägledare för fristående kurser

Företagsekonomi och ekonomisk geografi
Anna-Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juridik
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se

Cecilia Flodén
Telefon: 031-786 15 34
E-post: studievagledning@law.gu.se

Ekonomisk historia, innovation och entreprenörskap, kulturgeografi
Linda Schöndell
Telefon: 031-786 36 22 
E-post: svl.es@handels.gu.se

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
Telefon: 031-786 13 36
E-post: svl@economics.gu.se