Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans bibliotek

Studievägledare

Till studievägledarna vänder du dig med frågor som rör utbildningen

Studievägledare grundnivå

Kontakta studievägledare för kandidatprogram och kurser på grundnivå

Program

Ekonomie kandidatprogram
Karin Cederholm
Telefon: 031-786 53 97
E-post: ekprog-studievagledning@handels.gu.se

Handelshögskolans logistikprogram
Anna Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juristprogrammet
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se

Cecilia Flodén
Telefon: 031-786 15 34
E-post: studievagledning@law.gu.se

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi
Mattias Danielsson
svl.es@handels.gu.se
Telefon: 031-786 36 22

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
Telefon: 031-786 13 40
E-post: smil@handels.gu.se

Fristående kurser

Företagsekonomi och ekonomisk geografi
Anna-Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 14
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juridik
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se

Cecilia Flodén
Telefon: 031-786 15 34
E-post: studievagledning@law.gu.se

Ekonomisk historia, innovation och entreprenörskap, kulturgeografi
Mattias Danielsson
Telefon: 031-786 36 22 
E-post: svl.es@handels.gu.se

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
Telefon: 031-786 13 36
E-post: svl@economics.gu.se 

Studievägledare avancerad nivå

Kontakta studievägledare för master- och magisterprogram på avancerad nivå

Masterprogram
Ellen Morris, Eva Ragnarsson Sponås, Britta Fernell Foufa och Anna Elgersson
Telefon: 031-786 49 56
E-post: study.info@gs.gu.se

Studievägledarna erbjuder även drop-in Zoom sessioner för personlig vägledning och information om masterprogrammen. 

Matix - Management av tillväxt (magisterprogram)
Jenny Anderson 
Telefon: 031-786 55 54
E-post: jenny.andersson@handels.gu.se

Avancerad externredovisning med juridik (magisterprogram)
Anna Karin Hasselblad 
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se