Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans bibliotek

Studievägledare

Till studievägledarna vänder du dig med frågor som rör utbildningen

Studievägledare grundnivå

Kontakta studievägledare för kandidatprogram och kurser på grundnivå

Program

Ekonomie kandidatprogram
Karin Cederholm
Telefon: 031-786 53 97
E-post: studera.ep@handels.gu.se

Bachelor's programme in Business and Economics
Gabriella Jaxdal
Telefon: 
031-786 14 49
E-post: study.be@handels.gu.se 

Handelshögskolans logistikprogram
Anna Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 00
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juristprogrammet
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se
 

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi
Expeditionen
Telefon: 031-786 47 46 
E-post: student.es@handels.gu.se

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Anna-Karin Ågren
Telefon: 031-786 13 40
E-post: smil@handels.gu.se

Fristående kurser

Företagsekonomi och ekonomisk geografi
Anna-Karin Hasselblad
Telefon: 031-786 15 00
E-post: fek-studievagledning@handels.gu.se

Juridik
Lena Björk
Telefon: 031-786 15 40
E-post: studievagledning@law.gu.se
 

Ekonomisk historia, innovation och entreprenörskap, kulturgeografi
Expeditionen
Telefon: 031-786 47 46 
E-post: student.es@handels.gu.se

Nationalekonomi och statistik
Katarina Renström
Telefon: 031-786 13 36
E-post: svl@economics.gu.se 

Studievägledare avancerad nivå

Kontakta studievägledare för master- och magisterprogram på avancerad nivå

Masterprogram
Studievägledarna erbjuder personlig vägledning och information om masterprogrammen. 

De är tillgängliga på telefon, erbjuder digital drop-in via zoom och tar emot besök på Handelshögskolan.


E-post: study.info@gs.gu.se

Måndag-tisdag: 09-15
031- 786 49 79

Torsdag-fredag: 09-15
031- 786 18 35

Zoom drop-in: klicka här

Matix - Management av tillväxt (magisterprogram)
Jenny Anderson 
Telefon: 031-786 55 54
E-post: jenny.andersson@handels.gu.se