Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Genrebild forskare
Foto: Jeffrey Johns

Vår forskning

Forskningen på Juridiska institutionen omfattar ett brett spektrum av samhälleligt och vetenskapligt relevanta juridiska områden och teman. Den kännetecknas av nyfikenhet, teoretisk och metodisk reflektion, multi- och tvärvetenskaplighet samt av att vara socialt relevant. Juridiska institutionens forskning svarar mot olika uppgifter och behov.

Vi strävar efter att kunna erbjuda en högkvalitativ juristutbildning som vilar på vetenskaplig grund. Detta förutsätter att det bedrivs forskning inom de övergripande rättsområden som ingår i utbildningen. Det är institutionens strävan att vidareutveckla forskningen inom dessa rättsområden. Det är också vår strävan att bygga och vidareutveckla kompletta och aktiva forskningsmiljöer inom samma områden.

Juridiska institutionen forskning har en bred ansats som bygger på en mångfald av kunskapsområden för att kunna möta de stora samhällsutmaningarna. Vi strävar efter att utveckla den rättsvetenskapliga kunskapen och vara i forskningsfronten. Forskningen bidrar med kunskap om vår tids stora samhällsutmaningar som till exempel AI och digitalisering, globalisering, ojämlikhet, förändringar i klimat, ekonomi, och demografi, demokratins förändrade villkor, samt vetenskapens och kunskapens förändrade roll.

Institutionen har lång erfarenhet av forskning- och utbildningssamarbeten inom olika ämnesövergripande centrumbildningar, detta är en erfarenhet vi tar tillvara och vidareutvecklar.

Institutionens forskning presenteras nedan i ett antal forskningsområden. Inom områdena vidareutvecklas och upprätthålls relevant forskning, både för juristprogrammet och annan juridisk utbildning samt för akademin och samhället utanför akademin.