Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Genrebild forskare
Foto: Jeffrey Johns

Vår forskning

Forskningen på Juridiska institutionen omfattar ett brett spektrum av samhälleligt och vetenskapligt relevanta juridiska områden och teman. Den kännetecknas av nyfikenhet, teoretisk och metodisk reflektion, multi- och tvärvetenskaplighet samt av att vara socialt relevant.

Juridiska institutionens forskningsstrategi svarar mot två olika uppgifter vilka båda har stark förankring på institutionen. Den ena uppgiften är utbildningsdriven och handlar om att kunna erbjuda en utbildning i juridik av mycket hög kvalitet. Den andra uppgiften är samhällsutmaningsdriven och handlar om att utveckla den rättsvetenskapliga kunskapen i relation till utmaningar av hög relevans. Forskningen bidrar till kunskap om vår tids stora samhällsutmaningar som till exempel globalisering, ojämlikhet, förändringar i klimat, ekonomi, och demografi, demokratins förändrade villkor, samt vetenskapens och kunskapens förändrade roll. Juridiska institutionen forskning har en bred ansats som bygger på en mångfald av kunskapsområden för att kunna möta de stora samhällsutmaningarna. Institutionen har lång erfarenhet av forskning- och utbildningssamarbeten inom olika ämnesövergripande centrumbildningar, detta är en erfarenhet vi tar tillvara och vidareutvecklar.

Institutionens forskning är organiserad i sju ämnesgrupper och ett antal forskargrupper. Grupperna utgör grunden för avdelningens strategiska prioriteringar. Inom ramarna för denna organisation strävar institutionen efter att bygga kompletta rättsvetenskapliga miljöer. Grupperna gör det möjligt för institutionen att vidareutveckla och upprätthålla relevant forskning för juristprogrammet och annan juridisk utbildning samt att vidareutveckla socialt relevant forskning.