Göteborgs universitet

Centrum för konsumtionsforskning

Bild
Collage med profilporträtt
Länkstig

Vi lever i en omvälvande tid. På Centrum för konsumtionsforskning, CFK, arbetar forskarna med att ta undersöka hur vi påverkas av konsumtion, och hur konsumtionen påverkas av oss. Här kan du läsa mer om verksamheten på CFK. Välkommen!

Sedan april 2001 levererar CFK högkvalitativ forskning om konsumtionen i samhället. Forskningscentret är placerat vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och skapades i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.
Vår målsättning är att öka kunskapen för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter genom att låta forskare från olika vetenskaper samverka interdisciplinärt.
Vi bedriver forskning och initierar också forskningssamarbeten nationellt och internationellt. CFK arbetar även aktivt för att underbygga dialog mellan forskare och myndigheter, organisationer och näringsliv.
Grunden för verksamheten utgörs av forskare med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner som design, etnologi, företagsekonomi, hushållsvetenskap, teknik och psykologi.
Forskningen bedrivs inom flervetenskapliga forskningsgrupper, som också samarbetar med forskare vid andra universitet i Sverige och andra länder.
Vårt arbete finansieras av anslag från nationella, nordiska och europeiska anslagsgivare. Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Handelshögskolan har också bidragit med strategiska medel för forskning, administration och kommunikation i syfte att stärka CFK:s ställning som nationellt centrum.
Välkommen till vår hemsida - här kan du läsa mer om pågående forskningsprojekt, publicerade artiklar och våra forskare.

Seminarier och evenemang på CFK

Upptäck Centrum för konsumtionsforskning

För dig som är nyfiken på den forskning som bedrivs på Centrum för konsumtionsforskning.

Ackrediterad av