Göteborgs universitet

Centrum för konsumtionsforskning

Bild
Collage med profilporträtt
Länkstig

Vi lever i en omvälvande tid. På Centrum för konsumtionsforskning, CFK, arbetar forskarna med att ta undersöka hur vi påverkas av konsumtion, och hur konsumtionen påverkas av oss.

Centrum för konsumtionsforskning, CFK, bedriver tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster.
Centrum för konsumtionsforskning bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola och är placerat vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Vår målsättning är att skapa ny kunskap som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter genom tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. Det gör vi genom att initiera och bedriva forskning, skapa möjligheter för forskningssamarbete nationellt såväl som internationellt samt att initiera dialog mellan forskare och myndigheter, organisationer och näringsliv.
Grunden för verksamheten utgörs av forskare med bakgrund i olika vetenskapliga discipliner såsom design, etnologi, företagsekonomi, hushållsvetenskap, teknik och psykologi.
Forskningen bedrivs inom tvärvetenskapliga forskningsgrupper, som också samarbetar med forskare vid andra universitet i Sverige och andra länder. Vårt arbete finansieras av anslag från nationella, nordiska och europeiska anslagsgivare.
Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Handelshögskolan har också bidragit med strategiska medel för forskning, administration och kommunikation i syfte att stärka CFK:s ställning som nationellt centrum.

Aktuellt

Vad innebär artificiell intelligens (AI) och liknande teknologier för oss människor och den värld vi lever i? Från och med hösten 2022 arrangerar CFK olika seminarier om AI och mänsklighetens framtid.

Ackrediterad av