Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
En man sanerar oljeutsläpp på en strand
Handelshögskolans forskning berör miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
Foto: Narongsak Nagadhana/Mostphotos
Länkstig

Hållbar utveckling i forskningen

Handelshögskolans verksamhet ska bidra till en positiv utveckling av samhället och vår ambition är att bli internationellt ledande i hållbarhet. Traditionen att utbilda och forska i frågor kopplade till hållbarhet går långt tillbaka i tiden och idag har Handelshögskolan forskning relaterad till samtliga globala mål i Agenda 2030.

Bidra till en positiv samhällsutveckling

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan har en tydlig ambition; att bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet. Vi ska producera forskning som bidrar till att privata såväl som offentliga beslutsfattare får bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. Detta förutsätter ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Att Handelshögskolan har en stor disciplinär bredd och att vi är en del av ett brett universitet är därför viktiga tillgångar.

Handelshögskolans forskning ur ett hållbarhetsperspektiv

Vår verksamhet ska relatera till utmaningar som världen står inför idag, såsom miljöförstöring, migrationsflöden, socialt utanförskap, de belastningar som en åldrande befolkning utgör för samhällsekonomin, sårbarheter i politiska och finansiella system, fattigdom och omfördelning av resurser eller fundamentala strukturförändringar som uppstår på grund av teknisk utveckling.

Hösten 2018 gjordes en mappning av all forskning på Handelshögskolan utifrån relevans för de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kartläggningen visar att Handelshögskolan har forskning relaterad till samtliga globala mål. Läs mer om forskningen inom respektive mål längre ner på sidan.

Figuren nedan visar varje institutions forskning relaterade till de olika hållbarhetsmålen. Figuren kan även laddas ner som pdf här på sidan.

Foto: Handelshögskolan

Förebild i FN-stött hållbarhetsinitiativ

Handelshögskolan har utsetts till medlem av det internationella programmet ”PRME Champions 2020-2021” som organiseras av det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Management Education (PRME). Under två år kommer Handelshögskolan att arbeta tillsammans med de andra medlemmarna för att utveckla handelshögskoleutbildningar och stötta initiativ som främjar uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål och en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om PRME Champions