Göteborgs universitet

Centrum för Hav och samhälle

Bild
En fyr på en klippa vid havet
Länkstig

Verkar för forskning, kunskapsspridning och breda samarbeten för framtidens hav.

Ett brett perspektiv på havet

Samverkan

Centrum för hav och samhälle representerar Göteborgs universitet i en rad olika samarbeten med exempelvis myndigheter, organisationer och näringsliv. Vi medverkar även i ett antal internationella samarbeten.