Göteborgs universitet

Centrum för Hav och samhälle

Bild
En fyr på en klippa vid havet
Länkstig

Verkar för forskning, kunskapsspridning och breda samarbeten för framtidens hav.

Tvärvetenskaplig forskning och utbildning, kommunikation och samverkan – så kan man sammanfatta det uppdrag som Centrum för hav och samhälle har. Vi verkar för breda samarbeten, såväl med andra myndigheter och organisationer som med näringslivet. Genom ett antal kommunikationsinsatser arbetar vi för att öka medvetenheten och kunskapen om havet och synliggöra den forskning som sker vid Göteborgs universitet. Centrumet administrerar också universitetets gemensamma ingång till all havsrelaterad verksamhet – Havet.

Samverkan

Centrum för hav och samhälle representerar Göteborgs universitet i en rad olika samarbeten med exempelvis myndigheter, organisationer och näringsliv. Vi medverkar även i ett antal internationella samarbeten.