Göteborgs universitet
Bild
Doktorander sitter runt bord och pratar
Forskarutbildning ges på alla institutioner inom Handelshögskolan
Foto: Carina Gran
Länkstig

Vår forskarutbildning

Att utbilda nya forskare är en central del av Handelshögskolans verksamhet. Det är en förutsättning för en vetenskaplig kvalitet på den forskning och grundutbildning som vi skall kunna erbjuda i framtiden. Forskarutbildning ges vid alla våra fyra institutioner.

Forskarutbildning ges på alla våra institutioner

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med en doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).

Under de senaste åren har ca 30 nya studenter antagits till forskarutbildningen varje år. Andelen kvinnor brukar ligga runt 40 %.

Detaljerad information om forskarutbildningen inom de olika ämnena och om hur du gör för att ansöka finns på respektive institutions webbsidor, se nedan.

Ackrediterad av