Göteborgs universitet
Bild
Student på utbyte
Foto: Min An - Unsplash
Länkstig

Studera utomlands

Studera på ett av våra 160 partneruniversitet världen över och tillgodoräkna dina poäng i examen.

Utforska Hanois folkliv, bo på campus i Pennsylvania och njut av Edinburghs kulturliv. Under din studietid på Handelshögskolan har du möjlighet att åka på utbyte till platser runt om i världen för att berika din studietid. Att studera utomlands har aldrig varit lättare, då många av våra utbildningar är anpassade för utbytesmöjligheter.

Ta chansen att studera utomlands

Vem är behörig att åka på utbyte?

Du måste vara registrerad vid Handelshögskolan både vid ansökningstillfället och vid tidpunkten för planerat utbyte.

  • Ekonomprogrammet: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Juristprogrammet: 135 hp vid ansökningstillfället, varav 120 hp från år 1 och 2 och 15 hp från år 3.
  • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Samhällsanalysprogrammet: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Graduate School (avancerad nivå): Kandidatexamen/behörig att ta ut kandidatexamen vid ansökningstillfälletFör ansökan till Double Degree program krävs godkänt resultat på GMAT.
  • Övriga studenter: 60 hp i ämnen på Handelshögskolan vid tidpunkten för planerat utbyte.

Studenter på statsvetar-, europa-, personalvetar- eller andra program som skall läsa något av Handelshögskolans ämnen under utbytet, är undantagna från kravet att ha läst 60 hp på Handelshögskolan vid tidpunkten för planerat utbyte.

Internationell erfarenhet

Praktik utomlands

Genom samarbeten med olika stiftelser erbjuder Handelshögskolan ett fåtal stipendier för att genom praktik vid Svenska Handelskamrar runt om i världen fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer.

Erfarenhet för framtida karriären

Globaliseringen har medfört att arbetsmarknaderna världen över har blivit allt mer integrerade och efterfrågan på internationell och interkulturell kompetens värderas högt på arbetsmarknaden. Personer med internationell erfarenhet är en värdefull komponent för att kunna driva samhällsutvecklingen framåt. Handelshögskolans vision är att vara en skola i framkant och vi vill genom våra internationella kontakter att våra studenter ska få ta del av dessa möjligheter. 

Göteborgs universitets avtal

Förutom Handelshögskolans utbytesmöjligheter så kan du som student även åka på utbyte via ett av Göteborgs universitets ämnesövergripande utbytesavtal. Dessa samarbeten är breda och inkluderar en mängd ämnesområden. Alla studenter vid Göteborgs universitet kan söka till dessa utbytesplatser.

Information till dig som ska på utbyte