Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Student på utbyte
Foto: Min An - Unsplash
Länkstig

Studera utomlands

Studera på ett av våra 160 partneruniversitet världen över och tillgodoräkna dina poäng i examen.

Internationell erfarenhet

Viktig erfarenhet för framtida karriären

Globaliseringen har medfört att arbetsmarknaderna världen över har blivit allt mer integrerade och efterfrågan på internationell och interkulturell kompetens värderas högt på arbetsmarknaden. Personer med internationell erfarenhet är en värdefull komponent för att kunna driva samhällsutvecklingen framåt. Handelshögskolans vision är att vara en skola i framkant och vi vill genom våra internationella kontakter att våra studenter ska vara en del av det här arbetet.

Ta chansen att studera utomlands

Vem är behörig att åka på utbyte?

Du måste vara registrerad vid Handelshögskolan både vid ansökningstillfället och vid tidpunkten för planerat utbyte.

  • Ekonomprogrammet: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Juristprogrammet: 135 hp vid ansökningstillfället, varav 120 hp från år 1 och 2 och 15 hp från år 3.
  • Graduate School: Kandidatexamen/behörig att ta ut kandidatexamen vid ansökningstillfälletFör ansökan till Double degree program krävs godkänt resultat på GMAT.
  • SMIL - programmet: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Samhällsanalysprogrammet: 60 hp vid ansökningstillfället och 90 hp vid tidpunkten för planerat utbyte.
  • Övriga studenter: 60 hp i ämnen på Handelshögskolan vid tidpunkten för planerat utbyte.

Studenter på statsvetar-, europa-, personalvetar- eller andra program som skall läsa något av Handelshögskolans ämnen under utbytet, är undantagna från kravet att ha läst 60 hp på Handelshögskolan vid tidpunkten för planerat utbyte.

Göteborgs universitets avtal

Förutom Handelshögskolans utbytesmöjligheter så kan du som student även åka via ett av Göteborgs universitets ämnesövergripande utbytesavtal. Dessa samarbeten är breda och inkluderar en mängd ämnesområden. Alla studenter vid Göteborgs universitet kan söka till dessa utbytesplatser.