Göteborgs universitet
Bild
Forskare/student

Vår forskning

Vi forskar om företagsekonomi och ekonomisk geografi.

Företagsekonomi

Vi studerar hur organisationer inom både privat och offentlig sektor verkar i och samverkar med sina omgivningar. Detta gör vi genom både tillämpad forskning som direkt kan bidra med ny kunskap till organisationer och mer teoretisk forskning som för forskningsfronten framåt. De senare åren har vår forskning fått ett ökat fokus på hållbar utveckling.

Ekonomisk geografi

Ämnet ekonomisk geografi handlar om ekonomins geografiska struktur och hur den har förändrats över tid. Det kan handla om globaliserings- och regionaliseringsprocesser, men också om hur företag påverkas av sin omgivning och varför det finns så stora skillnader i ekonomisk utveckling mellan regioner i samma land.