Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans bibliotek

Double Degree innebär att en student på ett tvåårigt masterprogram genomför ett specialanpassat läsår hos ett partneruniversitet för att sedan ta ut examen från båda universiteten. 

Vi erbjuder Double Degree-program för studenter som läser masterprogrammen i Nationalekonomi (MSc in Economics), Finans (MSc in Finance) och Innovation och industriell ledning (MSc in Innovation and Industrial Management). 

Masterprogrammet i Nationalekonomi

(MSc in Economics)

Masterprogrammet i Finans

(MSc in Finance)

Masterprogrammet i innovation och industriell ledning 

(MSc in Innovation and Industrial Management)

Förnärvarande inte öppen för ansökan 22/23