Göteborgs universitet
Bild
Anders Danielsson fotograferad på Handelshögskolans terrass
Anders Danielsson är innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur 2022-2024
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Assar Gabrielsson-professuren

Anders Danielsson, tidigare landshövding i Västra Götalands län och generaldirektör för Migrationsverket och Säkerhetspolisen, är ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur på Handelshögskolan.

Uppdraget som Assar Gabrielsson-professor omfattar 20 procent under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2024. Som gästprofessor kommer Anders Danielsson att möta studenter, forskare, alumner och partners till Handelshögskolan, i diskussioner och föreläsningar.

–  Jag är mycket glad över att välkomna Anders Danielsson som innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur. Med sina mycket omfattande och mångsidiga erfarenheter av ledarskap inom svensk statsförvaltning kommer han att tillföra unika perspektiv till utbildning och forskning vid Handelshögskolan, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Om Anders Danielsson

Anders Danielsson har en juristexamen från Lunds universitet. Efter en lång karriär inom polisväsendet, bland annat som länspolismästare i Skåne 2002 till 2007,  utsågs han 2007 till generaldirektör för Säkerhetspolisen. Under åren 2012 till 2016 var han generaldirektör för Migrationsverket. Efter en kort period som generalsekreterare för Svenska Röda Korset utsågs han 2017 till landshövding i Västra Götalands län, en post han hade fram till slutet av 2021. Anders Danielsson har medverkat som expert i ett flertal statliga utredningar och är utsedd till särskild utredare i Klimaträttsutredningen som ska se över relevant svensk lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål.

Se intervju med Anders Danielsson

Navigate to video: Intervju med Anders Danielsson
Video (2:40)
Intervju med Anders Danielsson

Vill du boka Anders?

Välkommen att boka Anders Danielsson för undervisning, seminarier eller andra möten genom att maila:

anders.danielsson@handels.gu.se

Om Assar Gabrielssons gästprofessur

Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning instiftades 1999 till Assar Gabrielssons minne och finansieras via en gåva från Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Syftet med professuren är att ge studenterna ökade kunskaper om tillämpningen av de teorier inom ekonomi och ledarskap som de studerar.

Tidigare innehavare av professuren

Cecilia Malmström, 2020-2021
Lena Apler, 2018 - 2019
Göran Carstedt, 2015 - 2017
Inga-Britt Ahlenius, 2013 - 2014
Björn Stigson, 2010 - 2012
Håkan Larsson, 2008 - 2009
Lennart Jeansson, 2007
Göran Malm, 2005 - 2006
Marianne Nivert, 2004
Marcus Storch, 2002 - 2003
Claes Dahlbäck, 2001
Björn Wolrath, 2000