Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Centre for Retailing

Bild
e-handel människor beställer och tar emot paket
Länkstig

med fokus på forskning om handel

Centre for Retailing (CFR) är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Vi är en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.

Centre for Retailings syfte är att:

  • Främja och stödja forskning, utbildning och näringslivskontakter inom handeln.
  • Öka kunskapen om handelns betydelse.
  • Skapa ökat intresse för handel som fenomen i samhället.

CFR:s basverksamhet finansieras av Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Pågående forskningsprojekt finansieras av Forte, Forskningsrådet Formas, Handelsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Vill du bli inbjuden till workshops och event?

Om du vill få löpande inbjudningar till workshops och event skicka ett mejl till infoCFR@handels.gu.se så lägger vi till dig på vår sändlista.