Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johannes Berner

Vår forskning

På institutionen för nationalekonomi med statistik samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer.

De starkaste forskningsområdena är beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, miljöekonomi, finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Även områden som hälsoekonomi, juridik och ekonomi, industriell ekonomi och offentlig ekonomi växer i betydelse. En stor del av forskningsresultaten publiceras i väl ansedda internationella tidskrifter.

Kommande publikationer (i urval)

Adam Farago, Martin Holmen, Felix Holzmeister, Michael Kirchler, and Michael Razen, “Cognitive Skills and Economic Preferences in the Fund Industry”, forthcoming in Economic Journal.

Shamena Anwar, Patrick Bayer, Randi Hjalmarsson: “Unequal Jury Representation and Its Consequences”, forthcoming in AER Insights

Inge van Den Bijgaart, Davide Cerruti “The effect of information on market activity: evidence from vehicle recalls” forthcoming in Review of Economics and Statistics.

Fernandez-Val, Ivan, Francis Vella, Aico van Vuuren and F. Perrachi, “Hours worked and the U.S. distribution of real annual earnings 1976–2019”, forthcoming in Journal of Applied Econometrics.

Anna Bindler, Nadine Ketel “Scaring or scarring: Labour market effects of criminal victimization”, forthcoming in Journal of Labor Economics.

Kristian Bolin, Michael R.Caputo, “Non-Life-Threatening Ailments and Rational Patience” forthcoming in Journal of Health Economics.

Fang, Dawei and Thomas Noe, "Less competition, more meritocracy?" forthcoming in Journal of Labor Economics.

Tidigare publikationer (i urval)

Anna Bindler and Randi Hjalmarsson (2021), ”The Impact of the First Professional Police Forces on Crime”, Journal of the European Economic Association  

Sonia Bhalotra, Irma Clots-Figueras, Lakshmi Iyer and Joe Vecci (2021), “Leader Identity and Coordination”, Review of Economics and Statistics  

Born, Andreas, Ranehill, Eva, Sandberg, Anna (2021) "Gender and willingness to lead – does the gender composition of teams matter?", Review of Economics and Statistics

Adrian Adermon, Mikael Lindahl, Mårten Palme (2021), ”Dynastic Human Capital, Inequality and Intergenerational Mobility”, The American Economic Review 

Dawei Fang, T Noe, P Strack (2020), ”Turning Up the Heat: The Discouraging Effect of Competition in Contests”, Journal of Political Economy 

En internationell forskningsmiljö

Institutionens långsiktiga ambition är att vara en av de bästa nationalekonomiska institutionerna i Europa. I det arbetet är framgångsrika rekryteringar centrala och målet är alltid att locka de allra bästa internationella forskarna.

Viktigt för institutionens långsiktiga strategi är självklart att den forskning som produceras är av högsta kvalitet. Särskilt betonar vi vikten av publikationer i ledande referentgranskade (peer review) tidskrifter.

Tidig karriärutveckling

Institutionen arbetar nära sin juniora personal för att bidra till deras vetenskapliga utveckling. Det finns ett mentorprogram för alla postdoktorer och universitetslektorer, som omfattar centrala aspekter av karriärutvecklingen. Juniora forskare ges goda möjligheter att kvalificera sig för anställningar genom att schemalägga undervisning så att forskarna får så mycket tid som möjligt för forskning, genom att finansiera forskningsbesök och hjälpa till med ansökningar.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Det finns en lång och lyckosam tradition av tvärvetenskaplig forskning, inte minst genom olika forskningscenter på Handelshögskolan. Därutöver finns en uppsjö av tillfälliga samarbeten med internationellt framstående forskare samt en aktiv seminarieverksamhet dit forskare från hela världen regelbundet bjuds in.