Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johannes Berner

Vår forskning

På institutionen för nationalekonomi med statistik samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer.

De starkaste forskningsområdena är beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, miljöekonomi, finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Även områden som hälsoekonomi, juridik och ekonomi, industriell ekonomi och offentlig ekonomi växer i betydelse. En stor del av forskningsresultaten publiceras i väl ansedda internationella tidskrifter.

En internationell forskningsmiljö

Institutionens långsiktiga ambition är att vara en av de bästa nationalekonomiska institutionerna i Europa. I det arbetet är framgångsrika rekryteringar centrala och målet är alltid att locka de allra bästa internationella forskarna.

Viktigt för institutionens långsiktiga strategi är självklart att den forskning som produceras är av högsta kvalitet. Särskilt betonar vi vikten av publikationer i ledande referentgranskade (peer review) tidskrifter.

Tidig karriärutveckling

Institutionen arbetar nära sin juniora personal för att bidra till deras vetenskapliga utveckling. Det finns ett mentorprogram för alla postdoktorer och universitetslektorer, som omfattar centrala aspekter av karriärutvecklingen. Juniora forskare ges goda möjligheter att kvalificera sig för anställningar genom att schemalägga undervisning så att forskarna får så mycket tid som möjligt för forskning, genom att finansiera forskningsbesök och hjälpa till med ansökningar.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Det finns en lång och lyckosam tradition av tvärvetenskaplig forskning, inte minst genom olika forskningscenter på Handelshögskolan. Därutöver finns en uppsjö av tillfälliga samarbeten med internationellt framstående forskare samt en aktiv seminarieverksamhet dit forskare från hela världen regelbundet bjuds in.