Göteborgs universitet
Bild
Läsesalen i Ekonomiska biblioteket
Länkstig

Professurer finansierade av Söderbergstiftelserna

Genom generösa donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har Handelshögskolan fått möjlighet att inrätta ett antal forskningsprofessurer.

Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs professur i Business History

Med stöd av donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inrättat en för all framtid permanent professur benämnd Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs professur i Business History. Professuren är placerad vid Institutionen för ekonomi och samhälle.

Nuvarande innehavare: Susanna Fellman, 2011 -

Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg

Med stöd av donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inrättat en för all framtid permanent forskningsprofessur benämnd Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg.

Forskningsprofessuren syftar till att ge samtliga aktiva, heltidsanställda professorer vid Handelshögskolan möjlighet att forska inom periodmässigt roterande ämnesområden - nationalekonomi, rättsvetenskap och företagsekonomi i bred mening. Perioderna omfattar normalt tre år och löper på varandra i ovan nämnd ordning. 

Nuvarande innehavare: Alexander Styhre, Företagsekonomiska institutionen, 2023 – 2026.
Länk till pressmeddelande.

Tidigare innehavare:

  • Gregor Noll, Juridiska institutionen, 2020 – 2023.
  • Mikael Lindahl. Institutionen för nationalekonomi med statistik,  2017 – 2020
  • Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute (GRI), 2014 – 2016
  • Claes Alvstam, Företagsekonomiska institutionen, 2010 – 2013
  • Olov Olsson, Företagsekonomiska institutionen, 2006 – 2009
  • Ulf Olsson, Ekonomisk-historiska institutionen, 2002 – 2006
Navigate to video: Torsten Söderbergs forskningsprofessur – om forskningen
Video (27:59)
Torsten Söderbergs forskningsprofessur – om forskningen

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Med stöd av donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse har Göteborgs universitet inrättat en för all framtid permanent professur benämnd Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management. Professuren är ett samarbete mellan Handelshögskolan och Konstnärliga fakulteten, och är placerad vid HDK-Valand. Innehavaren är verksam inom Business & Design Lab.

Nuvarande innehavare: Elena Raviola, 2018 –

Tidigare innehavare:

  • Lisbeth Svengren Holm, 2015-2018
  • Ulla Johansson, 2009-2014

Torsten Söderbergs Stiftelse

Donatorerna Torsten och Wanja Söderberg beslutade år 1960 att avsätta delar av sin förmögenhet till bildandet av Torsten Söderbergs Stiftelse. De ville att stiftelsen skulle ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Torsten Söderbergs Stiftelse möjliggör sedan dess forskningssatsningar och enskilda projekt inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och andra områden (ofta med humanioraanknytning). Inte sällan är satsningarna tvärvetenskapliga.

Läs mer om stiftelsen

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderberg (1900–1974) var en förgrundsgestalt inom svenskt näringsliv under 1900-talet. Stiftelsen finansierar forskning främst inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. En av stiftelsens viktigaste uppgifter är att bidra till förnyelse av forskningen. Med detta som utgångspunkt vill de söka finansiera framtidens främsta forskare. Stiftelsen ger därför anslag till akademiskt yngre forskare som redan har uppvisat vetenskaplig skicklighet och som har nydanande idéer.  

Läs mer om stiftelsen