Göteborgs universitet

Centre for International Business Studies 

Bild
International business
Länkstig

Centre for International Business Studies (CIBS) är en multidisciplinär forskningsgrupp med intresse inom internationellt företagande, internationell handel, företagsexpansion genom internationalisering, internationella investeringsflöden och globala produktionsnätverk.