Göteborgs universitet
Bild
Två personer sitter och pratar i en poddstudio
Staten & kapitalet spelas in på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Staten & kapitalet

Pengar är inte allt – men allt är ekonomi. I Handelshögskolans podd Staten & kapitalet undersöker vi hur liv, samhälle och historia hänger ihop med vår privata och gemensamma ekonomi. Några av Sveriges kunnigaste forskare ger dig viktiga och ibland oväntade perspektiv på samhällsekonomin och världen.

Avsnitt

8. Vem tjänar på konst och kultur? - 29 maj 2024

En tiondel av Sveriges alla företag finns inom de kulturella och kreativa branscherna. Det är 130 000 företag som exempelvis arbetar med arkitektur, design, film, konst, mode, musik, scenkonst, spel och media. Det här är företag som har kulturskapande eller kreativa processer som sin affärsidé och de kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Men vilken betydelse har kulturella och kreativa näringar för Sveriges ekonomi och hur kan kreativa processer användas för att utveckla andra områden?

Medverkande: Hanna Borgblad, forskare i företagsekonomi, Erik Gustafsson, forskare i innovation och entreprenörskap och Elena Raviola, innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i design management. Samtalsledare: Maria Norrström, kommunikationsansvarig på Handelshögskolan.

Bild
Erik Gustafsson, Hanna Borgblad och Elena Raviola står under ett träd utanför Handelshögskolan
Erik Gustafsson, Hanna Borgblad och Elena Raviola
Foto: Maria Norrström

7. Vem tjänar på cirkulär ekonomi? - 24 april 2024

Ungefär hälften av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från utvinning och hantering av material, bränslen och livsmedel. En förutsättning för att nå de global hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är att vi ställer om till en mer cirkulär ekonomi, där samhällets resursanvändning och miljöpåverkan minskar genom att produkter används, repareras, återbrukas och avfallet minimeras. Hur långt har vi kommit i denna omställning? Vad krävas för att komma längre och hur cirkulärt kan samhället egentligen bli?

Medverkande: Peter Beusch, lektor i företagsekonomi och Daniel Slunge, forskare i miljöekonomi vid Environment for Development och föreståndare för FRAM, Centrum för framtidens kemikalieanalys och styrning. Programledare: Maria Norrström.

Bild
Daniel Slunge och Peter Beusch i en korridor på Handelshögskolan
Daniel Slunge och Peter Beusch
Foto: Maria Norrström

6. Vem tjänar på den oförändrade styrräntan? - 27 mars 2024

Många hoppas på en räntesänkning men som väntat valde Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad vid sitt besked den 27 mars. Varför gjorde man så och vem tjänar på den oförändrade styrräntan? När kan vi förvänta oss en vändning och vad har de här åren med stigande räntor och hög inflation betytt för Sverige, för svenska företag och för oss konsumenter? Detta diskuteras i det här avsnitten av Staten & kapitalet som spelades in samma dag som räntebeskedet kom.

Medverkande: Ola Olsson, professor i nationalekonomi och Svante Prado, docent i ekonomisk historia. Programledare: Maria Norrström.

Bild
Ola Olsson och Svante Prado står i en korridor på Handelshögskolan. De har precis spelat in ett poddavsnitt om ränta.
Ola Olsson och Svante Prado
Foto: Kajsa Folmeus Strandberg

5. Vem tjänar på en hållbar bostadsmarknad? - 28 februari 2024

Har du svårt att hitta ett boende? Du är inte ensam. Sverige är ett land med bostadsbrist. Fram för allt i storstadskommunerna är läget ansträngt. Varför ser det ut så här och vad kan göras för att lösa problemet? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Staten & kapitalet.

Medverkande: Patrik Emblad, doktor i finansrätt på Juridiska institutionen och Robin Biddulph, docent i kulturgeografi på Institutionen för ekonomi och samhälle. Programledare: Agnes Faxén.

Bild
Robin och Patrik står i Handelshögskolans entréhall
Robin Biddulph och Patrik Emblad
Foto: Agnes Faxén

4. Vem tjänar på AI? - 20 december 2023

Artificiell intelligens tar allt större plats inom olika delar av samhälle och näringsliv. Men vem tjänar egentligen på AI? Frågan diskuteras i det här avsnittet av Staten & kapitalet.

Medverkande: Mari Paananen, docent i företagsekonomi, som dagligen använder AI i sin forskning och undervisning och Merima Bruncevic, docent i rättsvetenskap, som forskar kring AI ur ett rättsfilosofiskt perspektiv. Programledare är Agnes Faxén, vetenskapsjournalist och kommunikatör på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

Bild
Två kvinnor står vid en trappa
Mari Paananen och Merima Bruncevic
Foto: Agnes Faxén

3. Vem tjänar på tillgänglig och jämlik vård? - 23 november 2023

Vården står inför stora utmaningar. Vi har en åldrande befolkning och begränsade resurser, och fler kommer behöva vård samtidigt. Digitaliseringen ger möjligheter, men innebär också nya utmaningar. Allt fler privata aktörer kommer in i hälso-och sjukvården. Kommer detta att främja en mer jämlik hälsa och hur påverkas tillgången på vårdpersonal? Dessa frågor diskuterar John Lapidus, forskare i ekonomisk historia och Gustav Kjellson, forskare i nationalekonomi i det tredje avsnittet av Staten och kapitalet. Vi pratar också med Ewa Wikström, professor i Health Governance och föreståndare för Centre for Health Governance.

Medverkande: John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, Gustav Kjellson, forskare i nationalekonomi och Ewa Wikström, professor i Health Governance. Maria Norrström, kommunikationsansvarig, håller i samtalet.

Bild
Gustav Kjellsson och John Lapidus i en trappa med en blå vägg på Handelshögskolan
Gustav Kjellsson och John Lapidus
Foto: Maria Norrström

 

2. Vem tjänar på gigekonomin? - 26 oktober 2023

En fantastisk möjlighet till att jobba fritt och kreativt eller raka vägen till osäkra arbetsvillkor och usel lön? Gigekonomin påverkar oss allt mer. Men vem tjänar egentligen på gigekonomin? Den frågan ställs i det nya avsnittet av Staten och kapitalet, med Maria Norbäck som är företagsekonom och föreståndare för Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) och Maria José Zapata Campos, företagsekonom och en av de ansvariga för forskningsprogrammet Managing Big Cities på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan. Vi pratar också med Yasmine Morrison, alumn från Handelshögskolan och före detta gigare i form av digital nomad.

Medverkande: Maria Norbäck, docent i företagsekonomi, Maria Jose Zapata Campos, docent i företagsekonomi och Yasmine Morrison, investerare, före detta gigare och digital nomad. Agnes Faxén, vetenskapsjournalist och forskningskommunikatör håller i samtalet. 

Bild
Maria Jose Zapata Campos och Maria Norbäck står framför ett grönt träd utanför Handelshögskolan
Maria Jose Zapata Campos och Maria Norbäck
Foto: Agnes Faxén

1. Vem tjänar på ett ekologiskt hållbart näringsliv? - 28 september 2023

Vi människor producerar allt mer energi, produkter, värme och mat, men samtidigt blir världens djur- och växtarter färre. Kan näringslivet vara med och bidra till att vi behåller mångfalden av liv här på jorden? Och vem tjänar egentligen på ett ekologiskt hållbart näringsliv? De frågorna diskuterar forskarna Lena Gipperth och Viktor Elliot i premiäravsnittet av Staten och kapitalet, som är Handelshögskolan vid Göteborgs universitets podd som utgår från att pengar inte är allt, men att allt är ekonomi. 

Medverkande: Lena Gipperth, professor i miljörätt och Viktor Elliot, doktor i företagsekonomi. Agnes Faxén, vetenskapsjournalist och forskningskommunikatör, leder samtalet.

Bild
Lena Gippert och Viktor Elliot står utanför Handelshögskolans huvudentré
Lena Gipperth och Viktor Elliot
Foto: Agnes Faxén

 

Omslagsbilden för podden Staten & kapitalet
Foto: Handelshögskolan

Redaktion

Kajsa Folmeus Strandberg, kommunikatör, Institutionen för ekonomi och samhälle

Simon Fredling Jack, kommunikatör, Företagsekonomiska institutionen

Gustav Haglund, kommunikatör, Externa relationer

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Externa relationer

Kontakta redaktionen: handelshogskolan@handels.gu.se