Göteborgs universitet
Bild
Föreläsning vid Partnerprogrammets 25-årsjubileum
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Bli partner till Handelshögskolan

Som partner till Handelshögskolan medverkar du i ett ömsesidigt utbyte som skapar mervärde både för er organisation och för Handelshögskolan. Ni får kompetensutveckling, tillgång till vårt nätverk av forskare och värdefull hjälp att utveckla ert arbetsgivarvarumärke gentemot Handelshögskolans studenter. Genom samarbetet bidrar ni till att säkerställa att våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov, och till att attrahera de mest lovande studenterna till Handelshögskolan.

Handelshögskolans partnerföretag

Värde för alla

Handelshögskolans partnerprogram startade 1999 och är ett långsiktigt samarbete som ger fördelar för de medverkande verksamheterna, för Handelshögskolan och för samhället i stort. Samarbetet bidrar bland annat till att:

  • höja konkurrenskraften hos näringslivet genom kompetensutveckling
  • utbildningen på Handelshögskolan möter behoven hos näringsliv och samhälle
  • säkerställa kvaliteten på utbildningen
  • attrahera de mest lovande studenterna till Handelshögskolan
  • näringslivet få tillgång till internationell akademisk expertis
  • näringslivet får tillgång till nya, kompetenta medarbetare

Tre nivåer av partnerskap

Vi erbjuder partnerskap på tre nivåer: Senior Partner och Associate Partner. För offentliga verksamheter finns dessutom formen Public Associate Partner. Vad som ingår i partnerskapet skiljer sig åt mellan nivåerna.

Detta får du som partner:

Aktiviteter

Varje termin arrangerar Partnerprogrammet en rad aktiviteter, där våra partnerföretag får möta och lyssna till forskare och representanter för näringsliv och samhälle.

Mingel i Handelshögskolans entré
Partnerprogrammet är en mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi.
Foto: Handelshögskolan
Partners på seminarium

Annonsera lediga jobb

Via Handelshögskolans Career Service kan er verksamhet annonsera lediga jobb. Annonserna visas för studenter och nyutexaminerade som anmält sig till Career Service.