Göteborgs universitet
Bild
Representanter från parnterföretag pratar med varandra
Volvo är en av Handelshögskolans Senior Partners
Länkstig

Bli partner till Handelshögskolan

Som partner till Handelshögskolan medverkar du i ett ömsesidigt utbyte som skapar mervärde både för er organisation och för Handelshögskolan. Ni får kompetensutveckling, tillgång till vårt nätverk av forskare och värdefull hjälp att utveckla ert arbetsgivarvarumärke gentemot Handelshögskolans studenter. Genom samarbetet bidrar ni till att säkerställa att våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov, och till att attrahera de mest lovande studenterna till Handelshögskolan.

Värde för alla

Handelshögskolans partnerprogram startade 1999 och är ett långsiktigt samarbete som ger fördelar för de medverkande verksamheterna, för Handelshögskolan och för samhället i stort. Samarbetet bidrar bland annat till att:

 • höja konkurrenskraften hos näringslivet genom kompetensutveckling
 • utbildningen på Handelshögskolan möter behoven hos näringsliv och samhälle
 • säkerställa kvaliteten på utbildningen
 • attrahera de mest lovande studenterna till Handelshögskolan
 • näringslivet få tillgång till internationell akademisk expertis
 • näringslivet får tillgång till nya, kompetenta medarbetare

Tre nivåer av partnerskap

Vi erbjuder partnerskap på tre nivåer: Senior Partner och Associate Partner. För offentliga verksamheter finns dessutom formen Public Associate Partner. Vad som ingår i partnerskapet skiljer sig åt mellan nivåerna.

Detta får du som partner:

 • MeetingPoints. Hel- eller halvdagsseminarier inriktade på ett specifikt ämne.
 • Forskarfrukostar. Forskare presenterar ett aktuellt ämne och diskuterar sedan tillsammans med er.
 • Executive Seminars. Seminarier inom aktuella ämnen, med prominenta gästföreläsare från näringslivet eller välrenommerade forskare från akademin. Senior Partners har även möjlighet att arrangera ett Executive Seminar på sitt företag.
 • Executive Workshops. Komprimerad kompetensutveckling för Senior Partners genom skräddarsydda workshops i mindre grupper, med föreläsare (ofta internationella) som även undervisar på vårt Executive MBA-program eller på Custom Programmes.
 • Executive Faculty. En möjlighet för Senior Partners att under en längre period utveckla en medarbetare genom ett strukturerat samarbete med en forskande lärare.
 • Executive MBA. Senior Partners har 10 procent rabatt på avgiften till Handelshögskolans Executive MBA-program.
 • Open-enrolment Programmes. Partners har möjlighet att under två dagar per år delta  i öppna program, sk Open-enrolment Programmes, som ges av GU Executive Education. Antalet tillgängliga platser varierar. Se kursutbud på guexed.com

Executive Faculty-programmet är en unik plattform för erfarna yrkesverksamma i våra Senior Partnersföretag. Under programmet får du möjlighet att utveckla dig – både personligt och professionellt – i en akademisk miljö. Du kan också skapa ett värdefullt nätverk tillsammans med de andra deltagarna, forskarna och skolans studenter.

Deltagarna från våra partnerföretag får arbeta tillsammans med en forskare och programmet sträcker sig över 18 månader. Vanligtvis deltar åtta par åt gången. Deltagarna kommer från olika professionella områden och discipliner och har erfarenheter från olika branscher.

Programmet ger deltagarna möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga, få tillgång till aktuell forskning och utveckla sitt akademiska perspektiv. Executive Faculty ger också er – som arbetsgivare – möjligheten att stärka ert varumärke.

Nästa Executive Faculty-program startar i februari 2023. Om du vill veta mer kan du kontakta: Program manager, Mette Anthonsen (PhD, PCC), mette.anthonsen@handels.gu.se.

Läs artikel om Excutive Faculty, från oktober 2022.

 • Handelshögskolans Career Service hjälper er att arrangera evenemang och möten där ni träffar våra studenter. 
 • Kostnadsfri annonsering av extra-, deltids- och heltidsjobb samt examensarbeten gentemot Handelshögskolans studenter och alumner.
 • Möjlighet att gästföreläsa på kurser och program.

Kontakta gärna Ingmarie Karlgren om du vill veta mer om hur Partnerprogrammet kan hjälpa till med er Employer Branding:

ingmarie.karlgren@handels.gu.se
031-786 5467, 0733-600004

Som partner har ni möjlighet att medverka i olika typer av rådgivande mötesplatser på Handelshögskolan, exempelvis referensgrupper, roundtables och advisory boards.

Mötesplatserna genomförs på initiativ av Handelshögskolans ledning eller forskare, inom områden där det finns ett behov inom skolan. Mötesplatserna är en möjlighet för partners att vara med och diskutera utvecklingen av våra utbildningar, men också ett tillfälle för kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv.

 • Logotyp på gemensam skylt i Handelshögskolans huvudentré
 • Logotyp på Partnerprogrammets webbsida
 • Logotyp i Handelshögskolans utbildningsbroschyr
 • Synlighet på webb, sociala medier och skärmar på Handelshögskolan inför evenemang.
 • Senior Partner’s Day. En möjlighet för Senior Partners att under en heldag exponera sin verksamhet för studenter, forskare och andra partnerföretag.

Aktiviteter

Varje termin arrangerar Partnerprogrammet en rad aktiviteter, där våra partnerföretag får möta och lyssna till forskare och representanter för näringsliv och samhälle.

3 februari 
Ekonomisk Utblick 2022

Handelshögskolan bjuder in till Ekonomisk utblick 2022 tillsammans med SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

Jens Magnusson har det övergripande ansvaret för SEB:s svenska och globala analyser av makroekonomin och den ekonomiska politiken. Han kom till SEB 2005 från en tjänst som kansliråd i Finansdepartementet. Jens har bland annat varit bankens privatekonom, chef för investeringsanalysen inom kontorsrörelsen och chef för omvärldsanalysen inom SEB Pension & Försäkring. Han är utbildad vid Stockholms universitet och Australia National University med examen i nationalekonomi, statsvetenskap och internationella relationer.

15 mars
Cyberangrepp - det nya normala?

Med Anne-Marie Eklund Löwinder en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter.

Digitaliseringen letar sig in på fler och fler områden, och med den digitala utvecklingen ser vi fler och fler exempel på återkommande, frekventa och sofistikerade cyberangrepp. Det är det nya normala. Samtidigt kämpar anställda i många verksamheter med hög arbetsbelastning och begränsad budget, och har varken tid eller till uppgift att lyssna på de rekommendationer och råd som kommer från bland andra ansvariga myndigheter och säkerhetsexperter. Informationssäkerhet är verksamhetskretsar och måste få kosta. Inte hur mycket som helst, men tillräckligt för att minska sannolikheten för att något ska inträffa som vi inte vill ska inträffa, eller lindra konsekvenserna när något inträffar ändå.

4 May
Return to the workplace 2022 and beyond  

Welcome to a digital meetingpoint with Dr. Jessica Bagger Management professor directly from San Francisco.

Finally, after a long two years, we are looking at a return to the workplace that is actualizing. However, it is no surprise that the workplace we return to is not the same place we left two years ago. Employees have left and new ones have joined. Workflows have changed. Expectations are different. These changes provide fertile ground for conflict, dissatisfaction, culture changes, and turnover. We will explore options for more successful return to the workplace scenarios.

Höstterminen 2021

 • 15 september - Innovationsledning och kreativitet i organisationer
  Med Leif Denti och Maria Lindqvist.
   
 • 1 december - Konjunkturläget och framtidsutsikterna
  Med Lena Sellgren, chefsekonom Business Sweden, Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet och Olof Johansson Stenman professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Vårterminen 2021

 • 20 januari - Ekonomisk utblick 2021
  Med Peter Malmqvist.
   
 • Mars 11 - Exclusive webinar: Culture change and the corona crisis - lessons so far and future challenges
  With Professor Gideon Kunda
   
 • 26 maj - Framtidens ledarskap – Mindful reflection workshop
  Med Rebecka Arman och Lasse Lychnell.

Höstterminen 2020

 • 23 September - Sverige och EU efter Brexit och Corona 
  Med Assar Gabrielsson professor Cecilia Malmström
   
 • Oktober 15 - Meeting Point Finans - Finansialization of the subscription economy
  With Lecturer Viktor Elliot and more.
   
 • November 26 - Executive seminar - Is EU still grappling in the dark with BRI? China’s geo-political ambition, unique aspects of the BRI framework and the EU’s response. 
  With Assistant Professor Trisha Rajput.

Vårterminen 2020

 • 28 januari - Ekonomisk utblick 2020
  Med Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar.
   
 • 20 februari - Executive Breakfast  ”Domstolarnas roll I samhället”
  Med Johan Sanner, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Göteborg, Anders Hagsgård, Hovrättspresident på Hovrätten för Västra Sverige, Sebastian Wejedal, jur. dr. i processrätt, Juridiska institutionen.  
   
 • 20 februari - Executive Seminar: “Trade troubles- the state of play”
  Med Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär och nu gästprofessor på Handelshögskolan.
   
 • 7 maj - Executive Seminar: ”Vinnande ledarskap”
  Med Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis
   
 • 5 juni - Executive Webinar: ”Change Management”
  Med Dr. Pekka Mattila, Professor of Practice vid Aalto University och koncernchef för Aalto EE.

Höstterminen 2019

 • 24 september - Från fabriker till plattformar
  Med IT-professor Bo Dahlbom, känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle.
   
 • 4 oktober - Belt and road initiative – seminarium om Kinas globala ambitioner
  Arrangerades i samarbete med Reväst. Med Ola Wong, journalist, författare och Kinakännare och Åsa Malmström Rognes, forskare på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Moderator: Lars Nordström, professor emeritus kulturgeograf.
   
 • 17 oktober - Meeting point HR – “Robotics and agile organizations”
   
 • 22 november - Meeting point – Controller 2020.
  Tema: styrfrågor och effektivitet inom ekonomihantering.
  Talare: Johan Magnusson docent verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, avdelningschef för Informatik och föreståndare för SCDI Göteborg, Mats Johannesson, Director of IT & Digitalization, Accounting & Company Control, Volvo group och Jessica Selin, Redovisningsansvarig på Kommunkontoret, Partille Kommun. 
  Panel: Agneta Palmer, ansvarig för Corporate Control på Getinge och Rikard Olsson, konsult Ekan Management och Vd Beyond Budgeting Ltd 
  Moderator: Johan Åkesson, lärare och forskare, Handelshögskolan.
   
 • 17 December - Why TRUST has become the hard currency in business
  With Professor Piet Naudé, a well-known academic, public speaker and column writer. He is known for his engagement in ethics related to politics, economics and business. Before his appointment at the Stellenbosch University, he was deputy vice-chancellor responsible for teaching and learning at the Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) in Port Elizabeth he has more than twenty years of management experience at a university

Vårterminen 2019

 • 8 januari - EKONOMISK UTBLICK
  Med Christina Nyman, prognoschef på Handelsbanken
   
 • 21 februari - Executive frukostseminarie: Vilken effekt har anställda i styrelsen på företags värdeskapande?
  Arrangerades i samarbete med Styrelseakademin. Med Conny Overland, lektor, Handelshögskolan, Magnus Sundemo, tidigare fackordförande och arbetstagarrepresentant, Volvo Cars och Hans Bergenheim, styrelseordförande.
   
 • 7 mars - Forskarfrukost: Informella mekanismer som ligger bakom den ojämställdhet som finns i samhället.
  Med Nanna Gillberg, forskare vid Handelshögskolan 
   
 • 14 mars - Kinas investeringar i Västsverige (och globalt) - strategi och konsekvenser
   
 • 28 mars - MEETING POINT – Digital and Global Transformation
   
 • 28 mars - Kapitalismens nya utmaningar - Kan systemet klara Kina, populism och klimathot?
  Med Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling, med ett förflutet som chefekonom på SEB, planeringschef i finansdepartementet och rådgivare till två statsministrar
   
 • 15 maj - Partnerprogrammet firar 20 år
  Executive Seminar med Robin Teigland professor inom Management of Digitalization. 
   
 • 28 maj - Att hantera de stora miljöutmaningarna samtidigt
Mingel i Handelshögskolans entré
Partnerprogrammet är en mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi.
Foto: Handelshögskolan
Partners på seminarium

Annonsera lediga jobb

Via Handelshögskolans Career Service kan er verksamhet annonsera lediga jobb. Annonserna visas för studenter och nyutexaminerade som anmält sig till Career Service.