Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans huvudentré på Vasagatan 1
Handelshögskolan är en mötesplats för studenter, forskare, alumner, näringsliv och samhälle.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Samverkan

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan ska bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet. Det förutsätter ett aktivt engagemang i samhällsutvecklingen och en nära samverkan med det omgivande samhället. Samarbete sker på många olika sätt, och inom olika delar av organisationen.

Centralt på fakulteten finns Partnerprogrammet - ett långsiktigt samarbete som ger fördelar för de medverkande verksamheterna, för Handelshögskolan och för samhället i stort. Reväst är ett annat forum, med fokus på utvecklingen i Västsverige. Att behålla kontakten med alumner (utexaminerade) är ett annat viktigt sätt att samverka. Samverkan sker även inom forskning och utbildning.

100 år av samverkan

Det var näringslivet i Göteborg som startade Handelshögskolan 1923. Sedan dess har samverkan varit en naturlig del av vår verksamhet. Några exempel idag är våra centrumbildningar, magisterutbildningen Management av tillväxtföretag (MATIX) och Partnerprogrammet.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Externa relationer om du är intresserad av att samarbeta med Handelshögskolan. Du kan också vända dig till centrumbildningarna, där samverkan sker inom ett visst område.

Följande personer arbetar inom Externa Relationer:

Enhetschefer

Marie Larkö
Maria Norrström

Career Service

Career Service
Ingmarie Karlgren, Career Service/Partnerprogram
Hannah Bäcklin, coach/karriärplanering

Kristina Ford, coach/karriärplanering
Ulrik Lork, karriärvägledare

Kommunikation & evenemang

Gustav Haglund, grafisk design, webbansvarig
Saida Hajee, ansvarig marknadsföring och studentrekrytering
Isac Lundmark, digitala kanaler, foto & film
Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Marie Örninge, evenemangsansvarig

Samverkan

Mette Anthonsen, ansvarig Executive Faculty/Partnerprogrammet
Eden Berhane, projektledare, Sustainability Day
Annelie Dagerklint, ansvarig Partnerprogrammet
Kajsa Fung, ansvarig alumnrelationer
Ingmarie Karlgren, Career Service/Partnerprogrammet/alumnrelationer
Marie Larkö, samverkansansvarig Reväst