Göteborgs universitet
Länkstig

Om något händer

Här finns viktig information att om hur du ska agera, t ex om det börjar brinna.

Navigate to video: I händelse av brand
Video (0:59)
I händelse av brand

Om larmet går

 • När utrymningslarmet går är det alltid ett skarpt larm - påbörja utrymning omedelbart!
 • Tag alltid närmaste utrymningsväg ut. Se dig om och följ de gröna utrymningsskyltarna.
 • Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt dig inte själv för risker. Tänk på att brandrök är giftig - ta dig ut genom att krypa längs golvet. Stäng fönster och dörrar.
 • Varna andra. Kanske sitter din kollega i telefonen eller lyssnar på musik och uppfattar inte larmet.
 • Ring 112 och larma om brand - glöm inte att ange var brandlarmet gått.
 • Släck om du bedömer att du klarar detta utan att ta onödiga risker. Släckningsutrustning finns utplacerade på strategiska platser och anges i utrymningsplanen.
 • Bege dig till återsamlingsplatsen:
  - För Vasagatan 1: Hagaparken (bakom KTB/Samhällsvetenskapliga biblioteket)
  - För övriga - se aktuell brandanslag i fastigheten
 • Sök övriga som kommer från samma avdelning som dig. Gå tillsammans igenom om alla har kommit ut.
 • Rapportera omedelbart till räddningsledaren om du saknar någon.
 • Stanna på återsamlingsplatsen tills räddningstjänsten har gett klartecken till att du får lämna platsen.

Kunskap räddar liv - "tänk efter före"!

Kunskap räddar liv, egendom och verksamhet. Studera därför skyltar med utrymningsplaner och förvissa dig om att du känner till placering av brandredskap och brandlarmknappar samt utrymningsvägar och återsamlingsplatser. Observera nödhandtag/nödvred.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägarna skall alltid hållas fria. Utrymningsvägarna är försedda med branddörrar som stängs vid larm för att förhindra spridning av rök och brand. Branddörrar får inte fixeras i uppställt läge. Dörrar och passager för nödutrymning är skyltade med nödutrymningsskyltar. Låsta dörrar är försedda med nödutrymningslås.

Viktig att felanmäla

Anmäl fel i systemet, t.ex slocknade skyltar, blockerade utrymningsvägar och brandredskap samt sådant som kan innebära brandrisk. Anmälan görs till fakultetens brandskyddssamordnare: Fredrik Johansson, fredrik.johansson.2@gu.se, telefon 031-786 1316 eller till lokala brandskyddssamordnare.