Göteborgs universitet

Centrum för finans

Bild
Handelshögskolans byggnad
Länkstig

Välkommen till Centrum för finans - CFF! Vår forskning sker i nära samarbete och genom mångårigt utbyte med näringslivet, finansforskare i landet och övriga världen. Våra välrenommerade forskare inom finans är framgångsrika med publiceringar i högt rankade tidskrifter.

Bidrag från VINNOVA år 2010 gjorde en stark satsning som finansforskningscentra möjligt. CFF erhåller även finansiering från det lokala näringslivet, Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

CFF's mission är att bidra till ett hållbart finansiellt system genom;
- framstående forskning med fokus på finansiell förmedling, speciellt interaktionen mellan finansiella aktörer och näringsliv/hushåll.
- en öppen och kreativ flerdisciplinär forskningsmiljö
- nära samarbete med finansiella utövare, utbildning och samhället.

CFF's vision är att utöka förståelsen och utövandet av finansiell förmedling och att vara det ledande Nordiska forskningscentrat inom detta område, med efterfrågad expertis. Även att vara högt ansedda och skapa stort intresse för samarbete mellan forskare, studenter, finansmarknaden och beslutsfattare.

Vi är tacksamma för de bidrag och det stöd vi får från AP2, Handelsbanken, tidigare även SEB, SKF, Volvo, Sparbankerna i Västra Sverige och Stiftelsen Centrum för finans.

Vi tackar Jacob Lundberg, IFN, för ett mycket intressant CFF Professional seminar

"Winners and Losers in the Swedish Pension System"

Dag: onsdag 22:e maj, 2024
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tack till alla som deltog!

Vi tackar Joachim Gahm, Investment Banking at Greenhill & Co för ett mycket intressant CFF Professional seminar

"Blowing in the Wind – Renewables in the future"

Dag: onsdag 8:e maj, 2024
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tack till alla som deltog!

Vi tackar Oscar Holm, Litigium Capital, för ett mycket intressant CFF Professional seminar!
Litigium’s business is to fund the costs required to pursue a claim and will in exchange be part owner of the outcome if the litigation is successful. Risks and costs are moved from the claimant to Litigium.

Dag: onsdag 27:e mars, 2024
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tack till alla som deltog!

Vi tackar Jörgen Petersen, Finansanalytiker Kommuninvest för ett mycket givande CFF Professional seminar

"Kreditbedömning av kommuner"

Dag: onsdag 15:e november, 2023
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tack till alla som deltog!

Vi tackar Annika Wallenskog, Chefsekonom SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, för ett spännande CFF Professional seminar.

"En favorit i repris - Regionernas ekonomiska utmaningar"

Dag: onsdag 11:e oktober, 2023
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tack till er som deltog!

We thank Professor Russel Wermers at a CFF seminar

We had a special finance seminar on August 24, 2023, given by Russell Wermers from the University of Maryland. Russ is a professor of finance and also an Erik Malmsten Visiting Professor. He was vising August 14-25 and will come back for two more weeks in May/June 2024. You can find more information about Russ here: https://www.rhsmith.umd.edu/directory/russell-wermers

Instead of presenting one paper, Russ presented a line of research he is currently working on. His talk was interesting not only to finance people but also to anyone interested in text analysis. Below please find a more detailed description of his talk.

Language and culture tend to be intimately related to each other. For instance, it is often difficult to express an emotion or concept that is clear in English in another language, such as Mandarin--due both to differences in syntax and cultural norms between the U.S. and China. This difficulty is compounded in financial news, where complex topics are involved (e.g., "Earnings Management" by corporate officers).

Finally, a new project that focuses on Japanese news was briefly described.