Göteborgs universitet

Centrum för finans

Bild
Handelshögskolans byggnad
Länkstig

Välkommen till Centrum för finans - CFF. Våra framstående forskare inom finans är framgångsrika med publiceringar i högt rankade tidskrifter. Vi har nära samarbete och utbyte med näringslivet och finansforskare i landet och övriga världen.

Bidrag från VINNOVA år 2010 gjorde en stark satsning som finansforskningscentra möjligt. CFF erhåller även finansiering från det lokala näringslivet, Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

CFF's mission är att bidra till ett hållbart finansiellt system genom;
- framstående forskning med fokus på finansiell förmedling, speciellt interaktionen mellan finansiella aktörer och näringsliv/hushåll.
- en öppen och kreativ flerdisciplinär forskningsmiljö
- nära samarbete med finansiella utövare, utbildning och samhället.

CFF's vision är att utöka förståelsen och utövandet av finansiell förmedling och att vara det ledande Nordiska forskningscentrat inom detta område, med efterfrågad expertis. Även att vara högt ansedda och skapa stort intresse för samarbete mellan forskare, studenter, finansmarknaden och beslutsfattare.

Vi är tacksamma för de bidrag och det stöd vi får från AP2, Handelsbanken, tidigare även SEB, SKF, Volvo, Sparbankerna i Västra Sverige och Stiftelsen Centrum för finans.