Göteborgs universitet

Centrum för regional analys

Bild
Nedlagd fabrik
Länkstig

Centrum för regional analys (CRA) är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på regional ekonomisk omvandling och tillväxt.

Även inom forskningen om regionala ekonomiska förhållanden är utvecklingen snabb, för att vi på ett bättre sätt ska förstå vad som händer i vår omvärld. Den evolutionära ekonomiska geografin har gett oss nya teorier och verktyg, men också betonat vikten av historisk förståelse, för att bättre kunna analysera regioners villkor för att skapa regional konkurrenskraft. En allt större forskningslitteratur studerar vilken betydelse individers färdigheter och kompetenser har för regional ekonomisk utveckling – och hur den betydelsen kan mätas. Ett ökande antal bidrag försöker skapa sätt att säga något om framtidens regionala arbetsmarknader, till exempel vilken betydelse en ny och utvidgad automatiseringsvåg kan ha för regional tillväxt och omvandling.

Centrum för regional analys (CRA) är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och samlar forskare med kunskap och intresse för dessa frågor, och andra viktiga frågor för regional omvandling och tillväxt. Vi verkar också för en tätare dialog mellan forskning om regionala ekonomiska förhållanden och praktiska tillämpningar, exempelvis på det regionstrategiska området. Vi publicerar nya forskningsresultat, arrangerar föredrag och seminarier, undervisar på bland annat kurser i Ekonomisk geografi, samt medverkar i podcaster.

Huvudfinansiär: