Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Centrum för regional analys

Bild
Nedlagd fabrik
Länkstig

Europas regioner står inför stora ekonomiska utmaningar. De omfattande omvandlingstrycken resulterar i förändringar både mellan regioner – i termer av omfördelning av ekonomiska verksamheter och migration – och inom regioner – i termer av till exempel strukturförändringar och skiften i den kompetens som efterfrågas på de regionala arbetsmarknaderna.

Även inom forskningen om regionala ekonomiska förhållanden är utvecklingen snabb, för att vi på ett bättre sätt ska förstå vad som händer i vår omvärld. Den evolutionära ekonomiska geografin har gett oss nya teorier och verktyg, men också betonat vikten av historisk förståelse, för att bättre kunna analysera regioners villkor för att skapa regional konkurrenskraft. En allt större forskningslitteratur studerar vilken betydelse individers färdigheter och kompetenser har för regional ekonomisk utveckling – och hur den betydelsen kan mätas. Ett ökande antal bidrag försöker skapa sätt att säga något om framtidens regionala arbetsmarknader, till exempel vilken betydelse en ny och utvidgad automatiseringsvåg kan ha för regional tillväxt och omvandling.

Centrum för regional analys (CRA) är ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och samlar forskare med kunskap och intresse för dessa frågor, och andra viktiga frågor för regional omvandling och tillväxt. Vi verkar också för en tätare dialog mellan forskning om regionala ekonomiska förhållanden och praktiska tillämpningar, exempelvis på det regionstrategiska området. Vi publicerar nya forskningsresultat, arrangerar föredrag och seminarier, undervisar på bland annat kurser i Ekonomisk geografi, samt medverkar i podcaster.

Huvudfinansiär: