Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Revästs logga
Genom Revästs verksamhet möts aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.
Foto: Fauxels - Unsplash
Länkstig

Reväst – en mötesplats för regional utveckling

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling. Genom seminarier, konferenser och samtal med tyngdpunkt på samhällsutveckling stärks banden mellan de olika aktörerna och kunskapen om Västsveriges utveckling.

Hitta kloka framtidslösningar

Reväst vill krympa världen och öka möjligheterna för kloka framtidslösningar  genom:

  • att skapa dialog mellan intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och utmaningar för Västsveriges utveckling
  • att främja samarbeten mellan olika aktörer
  • att öka kunskapen om och spridningen av forskning med relevans för hållbar utveckling i Västsverige
  • dialog mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta
  • en gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige
Bild på Reväst logga
Medlemmar

Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionen (GR)
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Borås Stad
Göteborgs Stad
Trollhättans Stad

Många tillfällen att mötas

Reväst genomför varje år ca 10 seminarier. Dessa är öppna för medlemmar men även andra intresserade är välkomna. Ibland arrangeras seminarierna tillsammans med Revästs medlemmar. De flesta av eventen streamas och är även möjliga att ta del av i efterhand.

2021-09-28 Hur ska Sveriges flernivåsystem organiseras i framtiden? Om indelning och ansvar.
Se seminariet här

2021-08-27 "Det goda livet i Dalsland" - mer experimentell och regionanpassad samhällsutvecklingspolitik?
Se seminariet här


2021-06-18 Demokrati- Presentation av SNS Demokratirådets rapport 2021.
Se seminariet här

2021-05-25 Regional fysisk planering- Uppföljning av remisskonferens Västra Götalandsregionen
Se seminariet här

2021-03-05 Digitalisering- beslutsfattande och kommunikation
Se seminariet här

2021-01-27 Så når vi Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp 2045 - fokus industrin
Se seminariet här

2021-01-20 Ekonomisk utblick

2020-12-16 Hur skapar vi utveckling i hela Västra Götaland? – regional utveckling i en ojämn geografi
Se seminariet här

2020-11-30 Återhämtning på skör grund – Konjunkturläget och framtidsutsikterna
Se seminariet här

2020-11-11 Ny planeringshorisont – spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen, betydelse för Västsverige
Se seminariet här
 

2020-10-21 Smart specialisering i Västra Götaland
Se seminariet här
 

2020-09-23 Sverige och EU efter Brexit och Corona- Cecilia Malmström

2020-09-18 Kulturens betydelse för regional utveckling
Se seminariet här

2020-09-08 Ekoturism
Se seminariet här

2020-06-11 Tillgången på mat i ljuset av coronapandemin
Se seminariet här

2020-05-07 Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 - samtal om förslaget 
Se seminariet här

2020-05-07 Vinnande ledarskap
Se seminariet här

2020-03-12 Kommunutredningen- presentation från huvudsekreterare Sverker Lindblad
Se seminariet här

2020-02-27 Från onödigt avfall till hållbar konsumtion

2020-01-30 Så når vi Sveriges klimatmål 2045

2020-01-28 Ekonomisk utblick 2020

 

2019-12-05 Stadscentrums roll och cityhandels utveckling- hur kan vi få en levande stadskärna? 
Se seminariet här

2019-11-26 Med krisen runt hörnet? Konjunkturläget och utvecklingen på den västsvenska arbetsmarknaden
Se seminariet här

2019-11-05 Storstadsregioner i framtiden - Ekonomisk utveckling och ekonomisk geografi
Se seminariet här

2019-10-18 Styrning och utveckling för att skapa kompetens för framtiden
Se seminariet här

2019-10-04 Belt and Road Initiative- seminarium om Kinas globala ambitioner
Se seminariet här

2019-08-29 Är Sverige på väg mot noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045?
Åsa Löfgren från Klimatpolitiska rådet ger en lägesrapport
Se seminariet här

2019-05-27 Konjunktur 2019- Sveriges och Västsveriges ekonomiska läge
Se seminariet här

2019-04-25 Hur påverkar EU oss och hur kan vi påverka EU?
-Varför din röst i EU-valet är minst lika viktig som i riksdagsvalet
Se seminariet här

2019-04-10 Det nya samspelet mellan tillverkningsindustri, service och regional utveckling

2019-03-14 Kinas investeringar i Västsverige (och globalt) - strategi och konsekvenser
Se seminariet här

2019-01-08 Ekonomisk Utblick 2019

 

 

2018-12-06 Vad händer om vi sätter människors lycka och välbefinnande först när vi bidrar till att forma framtidens samhälle?
Se seminariet här del 1
Se seminariet här del 2

2018-11-14 Göteborg & Norden, ett stabilt utvecklingsnav i en orolig omvärld
Se seminariet här

2018-11-01 IT Säkerhet 
Se seminariet här

2018-09-25 Spelindustrins betydelse och utveckling i Västsverige
Se seminariet här

2018-05-25 Konjunkturpanel 2018 - Hur påverkar den globala ekonomin det västsvenska näringslivet?

2018-05-08 Artificiell Intelligens - Möjligheterna inom välfärden 
Se seminariet här

2018-03-22 Digitalt lärande - Hur kan digitalisering stödja lärande och kompetens i såväl arbete som vardag?
Se seminariet här

2018-03-07 Silicon Valley- vad är på gång?

2018-01-30 Future Mobility

 

 

ett event
Bild från ett event
Foto: Handelshögskolan
en text

Aktuell forskning

Det finns forskning av intresse för Reväst medlemmar på flera håll inom Göteborgs universitet och på andra lärosäten. Se länklista till höger.

Revästs organisation

Reväst är ett medlemsfinansierat nätverk. Kansliet finns på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Styrgruppen består av representanter från medlemmarna som medfinansierar Reväst.

Karin Althoff, ordförande, Västra Götalandsregionen

Ann-Christine Apelman, Trollhättans Stad

Sigridur Beck, Göteborgs universitet

Anders Glemfelt, Borås Stad

Elisabeth Jansson, Högskolan Väst

Fredrik Karlsson, Göteborgs Stad

Marie Larkö, verksamhetsansvarig Reväst

Lars Nordström, tid. ordförande Reväst

Nicholas Singleton, Göteborgsregionen

Anders Stenström, Högskolan i Borås

Advisory Board är ett komplement till Revästs styrgrupp, med  syftet är att få fler perspektiv till Revästs verksamhet. Advisory Board träffas två gånger per år, på mötena deltar även Revästs styrgrupp. Advisory Board består under 2021 av följande personer:

Iréne Bernhard, Högskolan Väst
Martin Henning, Göteborgs universitet
Ritva Gonzalez, Göteborgs Stad
Stefan Gustavsson, Västsvenska Handelskammaren
Åsa Löfgren, Göteborgs universitet
Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet
Bo Norrman, Chalmers Tekniska Högskola
Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen
Pierre Svensson, Unionen

 

Kontakt

Marie Larkö
Verksamhetsansvarig Reväst
Externa relationer
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
0709-22 66 88
marie.larko@handels.gu.se

Karin Althoff
Ordförande Reväst
karin.althoff@vgregion.se

Marie Larkö, verksamhetsansvarig för Reväst
Marie Larkö
Foto: Daniel Karlsson

Revästs historia

Revästs historia går tillbaka till ett beslut i riksdagen 1963 när den svenska regionalpolitiken fick sin första fasta form. Den proposition som låg bakom beslutet var en följd av en omfattande forskning som bl a bedrevs vid Göteborgs universitet och sedermera vid andra läroanstalter i Västsverige. I beslutet fanns en del som innebar inrättandet av en utvecklings- och kontaktverksamhet på dåvarande Inrikesdepartementet som kom att benämnas ERU, Expertgruppen för Regionala Utvecklingsfrågor. År 1978 beslöt regeringen att denna verksamhet delvis skulle regionaliseras och det bildas i landet fyra olika regionala enheter bl a ERU-Väst i Göteborg med placering på Göteborgs universitet under ledning av professor Bengt Rundblad på Sociologiska institutionen. Professor Lars Nordström efterträdde honom 1981

År 1983 beslöt regeringen i en allmän besparingsiver att lägga ner de regionala enheterna bl a ERU-Väst. Medlemmarna i dåvarande styrelsen innefattade representanter från Göteborgs universitet, övriga högskolor i Västsverige, länsstyrelserna, ett betydande antal kommuner, landstingen och vissa statliga övriga organ beslöt då att fortsätta verksamhet och att de olika parterna skulle ekonomiskt medverka med årliga anslag till vad som kom att kallas Reväst.

Denna verksamhet har pågått nu under alla dessa år med bidrag från såväl högskolor, Västra Götalandsregionen, kommunalförbund, kommuner och några ytterligare intressenter. De årliga bidragen har räckt till att bedriva en verksamhet som handlat om forskningsinformation, seminarier och konferenser och arrangera studiebesök i Västsverige, Sverige i övrigt och utlandet. Syftet har hela tiden varit att binda samman högskolesystemet med omgivande samhälle. Verksamheten har varit mycket uppskattad – i annat fall hade den inte överlevt under alla dessa år med årliga anslag från så många parter. Högskolemedlemmar är nu Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Formellt är Reväst en enhet inom Göteborgs Universitet och placerad på Handelshögskolan.

Under de senaste fem åren har Reväst arrangerat en mängd seminarier som varit knutna till frågan om regionalisering av Sverige. Vid välbesökta konferenser och seminarier har vi bjudet in samhällsdebattörer, forskare, politiker till samtal och debatt. Vi har därför således varit en part som medverkat i denna process och kunnat belysa både för och nackdelar. Vi har under senare år diskuterat bilindustrins framtid, den demografiska situationen i Sverige mm.

Reväst har gjort studieresor till Irland, Tyskland, Frankrike, Norditalien, USA, Tyskland, Singapore och Japan, Bangalore i Indien samt till Kalifornien hösten 2009.