Göteborgs universitet
Bild
Revästs logga
Genom Revästs verksamhet möts aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.
Foto: Fauxels - Unsplash
Länkstig

Reväst – en mötesplats för regional utveckling

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling. Genom seminarier, konferenser och samtal med fokus på hållbar samhällsutveckling stärks banden mellan de olika aktörerna och kunskapen om Västsveriges utveckling.

Hitta kloka framtidslösningar

Reväst vill krympa världen och öka möjligheterna för kloka framtidslösningar  genom:

  • att skapa dialog mellan intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och utmaningar för Västsveriges utveckling
  • att främja samarbeten mellan olika aktörer
  • att öka kunskapen om och spridningen av forskning med relevans för hållbar utveckling i Västsverige
  • dialog mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta
  • en gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige

Medlemmar

Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Borås Stad
Göteborgs Stad
Trollhättans Stad

Reväst logotyp

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn här

Många tillfällen att mötas

Reväst genomför varje år ca 10 seminarier. Dessa är öppna för medlemmar men även andra intresserade är välkomna. Ibland arrangeras seminarierna tillsammans med Revästs medlemmar. De flesta av eventen streamas och är även möjliga att ta del av i efterhand.

Seminarier 2024

2024-01-31 Webinar: Finans och investeringars roll i den gröna omställningen. 

Se seminariet här

ett event
Bild från ett event
Foto: Handelshögskolan

Aktuell forskning

Det finns forskning av intresse för Reväst medlemmar på flera håll inom Göteborgs universitet och på andra lärosäten. Se länklista till höger.

Revästs organisation

Reväst är ett medlemsfinansierat nätverk. Kansliet finns på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kontakt

Marie Larkö
Verksamhetsansvarig Reväst
Externa relationer
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
0709-22 66 88
marie.larko@handels.gu.se

Karin Althoff
Ordförande Reväst
karin.althoff@vgregion.se

Marie Larkö, verksamhetsansvarig för Reväst
Marie Larkö
Foto: Daniel Karlsson

Revästs historia

Revästs historia går tillbaka till ett beslut i riksdagen 1963 när den svenska regionalpolitiken fick sin första fasta form. Den proposition som låg bakom beslutet var en följd av en omfattande forskning som bl a bedrevs vid Göteborgs universitet och sedermera vid andra läroanstalter i Västsverige. I beslutet fanns en del som innebar inrättandet av en utvecklings- och kontaktverksamhet på dåvarande Inrikesdepartementet som kom att benämnas ERU, Expertgruppen för Regionala Utvecklingsfrågor. År 1978 beslöt regeringen att denna verksamhet delvis skulle regionaliseras och det bildas i landet fyra olika regionala enheter bl a ERU-Väst i Göteborg med placering på Göteborgs universitet under ledning av professor Bengt Rundblad på Sociologiska institutionen. Professor Lars Nordström efterträdde honom 1981